Dzisiaj jest niedziela, 27 maja 2018 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 15-16 z dnia 11.04.2017

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Życzenia wielkanocne
Awans braci
Pasyjne zwiastowanie
Nadodrzańskie spotkania z historią
Rolnicy kontra myśliwi
W Widuchowej znowu o śmieciach
Malowniczo, ale niezbyt bezpiecznie
Sport


Gmina Mieszkowice organizuje w piątek 21 kwietnia piątą już konferencję pod nazwą „Nadodrzańskie spotkania z historią 2017”. Trwać będzie od godz. 10 do 17, a otworzy ją w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach burmistrz Andrzej Salwa i kierownik naukowy dr Andrzej Chludziński. Oto program konferencji:

dr Bartłomiej Rogalski (Muzeum Narodowe Szczecin) - Grupa pyrzycka w okresie wpływów rzymskich. Stan badań.

dr hab. Ewa Syska (UAM Poznań) - Najstarsze pieczęcie Mieszkowic

dr Andrzej Chludziński (Instytut Kaszubski w Gdańsku) - Nazwy miejscowe gminy Trzcińsko--Zdrój

Dominik Smulski (Widuchowa) - Obraz Widuchowej na pocztówkach

dyskusja

12.00-12.30 przerwa na kawę i herbatę

Anna Bartczak (BDZ Szczecin) - Upamiętnienia wojenne przed 1945 rokiem na terenie gminy Mieszkowice

dr Janina Kosman (AP Szczecin) - Kultura książki na Pomorzu Zachodnim w okresie pionierskim 1945-1949 w świetle prasy

Remigiusz Rzepczak (Mieszkowice) - Muzycy w powojennych Mieszkowicach

dr Piotr Maliński (Uniwersytet Szczeciński) - Obraz forsowania Odry w 1945 roku w literaturze pięknej

dyskusja

14.30-15.00 przerwa obiadowa

Wyjazd studyjny do Troszyna. Wystąpienia prelegentów:
prof. Zbigniew Sobisz (AP Słupsk) - Parki folwarczne gminy Mieszkowice

Maria Witek (Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie), Waldemar Witek (Narodowy Instytut Dziedzictwa w Szczecinie) - Zespoły folwarczne w gminie Mieszkowice - między dworem a parkiem

Daniel Wachnicki-Grymuza (Troszyn) - Historia parku w Troszynie

dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji


Partner konferencji: Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. „Gazeta Chojeńska” należy do patronów medialnych wydarzenia.

do góry
2018 ©  Gazeta Chojeńska