Dzisiaj jest niedziela, 27 maja 2018 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 15-16 z dnia 11.04.2017

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Życzenia wielkanocne
Awans braci
Pasyjne zwiastowanie
Nadodrzańskie spotkania z historią
Rolnicy kontra myśliwi
W Widuchowej znowu o śmieciach
Malowniczo, ale niezbyt bezpiecznie
Sport

W Widuchowej znowu o śmieciach

W Widuchowej 27 marca na sesji Rady Gminy powrócił temat Związku Gmin Dolnej Odry. Przewodnicząca komisji finansów i gospodarki Magdalena Puzik przedstawiła sprawozdanie z posiedzenia z 25 stycznia, w którym wzięli udział: prezes firmy Eko-Fiuk Cezary Krzyżanowski, prezes ZGDO Jan Krzywicki, kierownik biura związku Dorota Mościcka, wójt Widuchowej Anna Kusy-Kłos, sekretarz gminy Andrzej Stachura, skarbnik Marcin Bachta, a także kilkoro radnych. Zainteresowani usłyszeli, że warianty rozstrzygnięcia problemów związku są dwa: rozwiązanie ZGDO lub wspólne dążenie do poprawy obecnej sytuacji, która przedstawia się nie za wesoło. Zaległości za rok 2016 wynoszą bowiem 3,400 mln zł. J. Krzywicki uskarżał się ponadto na wielkość obsługiwanego terenu, nad którym coraz trudniej zapanować i na wzrost odbioru odpadów zmieszanych, które generują kolejne zwiększone opłaty. C. Krzyżanowski tłumaczył z kolei decyzję o niewydzierżawieniu odbierającego śmieci samochodu od gminy Widuchowa, gdyż nie spełniał on założeń dotyczących załadunku i nie posiadał dwóch ładowaczy bezpośrednich.

Marcin Łowicki

Radny Marcin Łowicki zaproponował przewodniczącemu ZGDO, aby każda gmina - oprócz wójta lub burmistrza - była reprezentowana także przez radnych. M. Puzik natomiast zainteresowała się dopisanymi do budżetu na 2017 rok ponad pięcioma tysiącami osób. Skąd taki wzrost deklaracji? Stąd, że związek przyjął, iż jest w stanie uaktywnić 20 proc. mieszkańców. Nie wyjaśniono natomiast kwestii zwiększonej liczby odpadów, która od pewnego czasu przekłada się na niebotyczne sumy na fakturach.

Zdzisław Merski
Również radny Zdzisław Merski wystosował ponad miesiąc temu do związku pismo, w którym pyta m.in. o to, czy w trakcie trwania umowy ze spółką Eko-Fiuk odnotowano jakieś nieprawidłowości uzasadniające nałożenie kary umownej na wykonawcę. Odpowiedź go nie usatysfakcjonowała, ponieważ w piśmie ze związku czytamy, że po wnikliwej analizie stwierdzono nieprawidłowości, które wystąpiły w trakcie wykonywania umowy, a obecnie trwają procedury naliczania kar. Z. Merski zapytał także o płatności podwyższonej składki członkowskiej w poszczególnych gminach. Składkę tę należało uregulować do 15 grudnia zeszłego roku (pisaliśmy o tym w nr. 50). Okazuje się, że dziewięć gmin dokonało całkowitej wpłaty. Z naszego powiatu są to: Banie, Cedynia, Stare Czarnowo i Widuchowa. Pozostałym siedmiu rozłożono kwotę na raty. Moryń będzie spłacał swoją część do końca tego roku w czterech ratach, natomiast Chojna, która początkowo miała dług rozłożony na dwanaście części, ostatecznie spłaciła go w grudniu. Do tej sytuacji odniosła się wójt A. Kusy-Kłos, mówiąc, iż nie rozumie, jak doszło do tego, że gospodarze gmin, które bezkrytycznie głosowały za podniesieniem składek, teraz rozkładają je na kilka rat. – Dziś się zastanawiam, czy naprawdę warto tak usilnie szukać tych pieniędzy w budżecie – dodała.

Na koniec głos w sprawie zabrał sołtys Widuchowej Janusz Wełpa. W poprzednim tygodniu w swojej skrzynce na listy znalazł osiem pism ze związku na nazwiska ludzi, którzy nie tylko nie mieszkają w Widuchowej, ale - jak zapewnia sołtys - w tej miejscowości nigdy takich nazwisk nie było i nikt takich osób nie zna. Także M. Łowicki dostał swego czasu wezwanie do zapłacenia długów za śmieci. Zdziwił się bardzo, ponieważ wszystkie rachunki miał uregulowane i na szczęście dowody wpłaty też zbierał na bieżąco. Po rozmowie z jedną z pań pracujących w ZGDO dowiedział się, że jego przypadek nie jest odosobniony, ponieważ często się zdarza, że ktoś dostaje ponaglenia i wezwania do spłat, podczas gdy wszystko ma uregulowane.
Tekst i fot. Marta Walkowiak

do góry
2018 ©  Gazeta Chojeńska