Dzisiaj jest środa, 12 grudnia 2018 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 45 z dnia 07.11.2017

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Ani drogi w Osinowie, ani mostu w Siekierkach?
Dawna linia kolejowa nie będzie zapomniana
Na nową oczyszczalnię
Chcą zrobić schronisko i obserwatorium
Jak obchodzimy Święto Niepodległości?
Podatki w Moryniu i Trzcińsku
25 lat temu w gazecie o przejmowaniu chojeńskiego lotniska
Sport

Chcą zrobić schronisko i obserwatorium

Gmina Cedynia złożyła 16 października wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie budowy Europejskiego Centrum Obserwacji Ptaków i Nietoperzy w Siekierkach. W pierwszym etapie planuje się powstanie parterowego budynku na 50 miejsc, w pełni dostępnego dla osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie ma popularyzować ochronę przyrody i być miejscem kursów, konferencji, seminariów oraz celem wycieczek szkolnych. Jednocześnie obiekt ma pełnić rolę kulturotwórczą dla mieszkańców Siekierek. Kolejny etap przewiduje wybudowanie (w ramach odrębnej procedury) obiektu o funkcji hotelowej w najniższym standardzie schroniska młodzieżowego.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 2,366 mln zł, a wysokość wnioskowanego dofinansowania to 1,635 mln.
(rr)

do góry
2018 ©  Gazeta Chojeńska