Dzisiaj jest sobota, 18 listopada 2018 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 48 z dnia 28.11.2017

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Ultimatum dla gmin
Równanie dochodów
20 lat temu zmarł G. Kumkar
Nagrodzony za EDD
Szli szlakiem pociągów
To już dziewiąty raz!
Jubileusz z rzecznikiem praw dziecka
Zatwierdzili ostatni raz
Sport

Jubileusz z rzecznikiem praw dziecka

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak przyjechał 21 listopada na uroczystość 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej (gmina Trzcińsko-Zdrój).


Jest on jednocześnie kanclerzem międzynarodowej kapituły tego odznaczenia, które kiedyś sam otrzymał. Przypomniał historię orderu, który ma niemal dokładnie tyle lat, co szkoła w Stołecznej, bo ustanowiony został w 1968 roku, zaś od 1979, decyzją ONZ, ma charakter międzynarodowy. M. Michalak wręczył szkole Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. Na przypiętym do sztandaru medalu widnieje wizerunek Janusza Korczaka i łaciński napis „Infantis dignitatis defensori” (obrońcy godności dzieci). Ponadto odsłonięto pamiątkową tablicę, ufundowaną i wykonaną przez rodzinę państwa Antonowiczów z Piaseczna.

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak przypina do sztandaru szkoły
Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka

Na jubileuszowe obchody przyjechało wielu gości, w tym dwoje innych (poza M. Michalakiem) kawalerów orderu: Mirosława Kątna (przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka) i Krystyna Czerwińska-Twarowska (pediatra z Nowego Warpna), a ponadto m.in.: wizytator Kuratorium Oświaty w Szczecinie Katarzyna Wyrobek-Korżak (odczytała list kurator Magdaleny Zarębskiej-Kuleszy), starosta gryfiński Wojciech Konarski, burmistrz Trzcińska-Zdroju Zbigniew Kitlas, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Robert Kowalski, absolwenci, rodzice, mieszkańcy Stołecznej, Piaseczna, Babina i Wesołej. Grała kapela Borowiny pod kierunkiem Jerzego Łączyńskiego. Odczytano listy od minister edukacji Anny Zalewskiej, od kawalera Orderu Uśmiechu - posła Pawła Kukiza, marszałka województwa Olgierda Geblewicza. Pamiątkowe medale wręczono emerytowanym nauczycielom i pracownikom oraz przyjaciołom szkoły. Uczniowie zaprezentowali część artystyczną, zakończoną wspólnym śpiewem.

Dyrektorka Wanda Angowska (sprawująca tę funkcję od sześciu lat) przedstawiła historię szkoły. Jej pierwszym kierownikiem był Tadeusz Pachulski. W kwietniu 2014 r. nadano jej imię Kawalerów Orderu Uśmiechu. W dalszej części uroczystości w salach lekcyjnych i korytarzach oglądano wystawy o historii placówki, osiągnięciach absolwentów i o prawach dziecka. Na koniec goście skorzystali z poczęstunku przygotowanego przy współpracy z miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich.

Za naszym pośrednictwem dyrektorka, grono pedagogiczne i uczniowie serdecznie dziękują wszystkim sponsorom, burmistrzowi Zbigniewowi Kitlasowi za objęcie honorowego patronatu nad jubileuszem, Radzie Rodziców, księżom, KGW, Jerzemu Łączyńskiemu z kapelą Borowiny oraz gościom.
(a)

do góry
2018 ©  Gazeta Chojeńska