Dzisiaj jest sobota, 18 listopada 2018 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 48 z dnia 28.11.2017

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Ultimatum dla gmin
Równanie dochodów
20 lat temu zmarł G. Kumkar
Nagrodzony za EDD
Szli szlakiem pociągów
To już dziewiąty raz!
Jubileusz z rzecznikiem praw dziecka
Zatwierdzili ostatni raz
Sport

Zatwierdzili ostatni raz

W tym roku gminy po raz ostatni zatwierdzają taryfy za wodę. Od przyszłego roku, decyzją obecnego rządu i parlamentu, robić to będzie w całym kraju nowa instytucja: Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Zacznie funkcjonować 1 stycznia, a podlegać będzie ministrowi środowiska.

Dyr. Krzysztof Juszkiewicz. Za nim przewodnicząca Rady Gminy Anna Siwek.
Informował o tym radnych Rady Gminy w Baniach na sesji 15 listopada Krzysztof Juszkiewicz - dyrektor finansowy Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie. W kwestii dostawy wody obsługuje ono w tej gminie jedynie Tywicę, ale tym przykładem zilustrowano radykalną zmianę procedury w kraju. Formalnie radni podjęli uchwałę o zatwierdzeniu taryfy na cały przyszły rok, ale w praktyce - jak powiedział dyr. Juszkiewicz - nowe stawki obowiązywać będą tylko 180 dni od wejścia w życie nowelizacji ustawy o prawie wodnym, czyli do połowy roku 2018.

Dla formalności podajemy, że nowogardzka firma ustaliła cenę wody dla mieszkańców Tywicy w wysokości 4,74 zł brutto za metr sześcienny, czyli o 61 gr więcej niż dotąd. W uzasadnieniu podano, że wcześniej długo nie było znacznych podwyżek. Radni nową taryfę zatwierdzili jednogłośnie. Resztę gminy Banie obsługuje spółka Wodociągi zachodniopomorskie z Goleniowa.
(tekst i fot. rr)

do góry
2018 ©  Gazeta Chojeńska