Dzisiaj jest czwartek, 13 grudnia 2018 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 07 z dnia 13.02.2018

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Życzenia walentynkowe
Igranie z demonami
Zaniedbane unikaty
Skąd pieniądze na zabytki?
Co będzie na Włóczykiju?
25 lat przejścia granicznego w Osinowie
Nowe karetki dla Chojny i Mieszkowic
Sport

Skąd pieniądze na zabytki?

Do 28 lutego trwa kolejny nabór wniosków na dofinansowanie ratowania zabytków w naszym województwie. Samorząd województwa przeznacza w tym roku na ten cel 1,4 mln zł z budżetu regionu. To więcej niż w ubiegłym roku, gdy było 1,15 mln.

O dofinansowanie starać się może w drodze konkursu każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku, wynikający np. z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji na jedno zadanie nie może przekroczyć 40 tys. zł. - To ważne pieniądze dla osób i instytucji, które troszczą się o zabytki. Często pozwalają na sporządzenie dokumentacji, bez której nie ruszą prace, ale służą też finansowaniu samych robót. W zeszłym roku udało się wesprzeć w ten sposób 60 zabytków w całym regionie - mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
W poprzednich edycjach konkursu wsparcie otrzymały m.in.: gminy, parafie, muzea, ośrodki kultury, stowarzyszenia, izby rzemieślnicze, gospodarstwa rolne, spółki, osoby prywatne. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego na wniosek Zarządu Województwa.
Więcej szczegółów jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Na remont zabytków można dostać też pieniądze z funduszy unijnych. Po raz pierwszy w tej perspektywie Unia Europejska uruchomiła na ten cel także środki Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponad 40 mln zł pozwoli na renowację 22 zachodniopomorskich zabytków. Pomoc Urzędu Marszałkowskiego otrzymało w sumie 11 parafii, 8 gmin i 1 stowarzyszenie. Z tej puli Myślibórz dostał ponad 2 mln zł, m.in. na renowację części średniowiecznych murów miejskich (informowaliśmy o tym w nr. 2).

Wsparcie na ratowanie zabytków i budownictwa tradycyjnego można też uzyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie przeznaczono na to 7,5 mln zł.
(r)

do góry
2018 ©  Gazeta Chojeńska