Dzisiaj jest wtorek, 21 maja 2019 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 20 z dnia 15.05.2018

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Co jest w protokole?
Obcięli burmistrzowi
Sukcesy bibliotekarek
Sołtysi nadal protestują
Co z synagogą?
Nowy zamiast starego
W sobotę sprzątamy śmieci i cegły przy murach
Godnie maszerowali i śpiewali
Sport

Co jest w protokole?

W Chojnie 10 maja Rada Miejska wznowiła swe obrady, przerwane 26 kwietnia. Przypomnijmy, że większość radnych po kolejnym, czwartym już przedstawieniu przez burmistrza Adama Fedorowicza projektu uchwały likwidującej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, chciała zapoznać się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Urząd Wojewódzki w Polsko-Niemieckim Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym (w tym samym budynku znajduje się zajmowane przez burmistrza mieszkanie komunalne, którym administruje ZGM). Jednak burmistrz odmówił, tłumacząc, że na razie dokument ten nie ma żadnej mocy i będzie udostępniony dopiero po podpisaniu go przez obie strony. Dlatego 26 kwietnia radni przegłosowali wniosek o przerwanie sesji, by dać czas na uprawomocnienie się dokumentu. Jednak do 10 maja także go nie udostępniono. Burmistrz tłumaczy się, że przesłał do Urzędu Wojewódzkiego swe uwagi i zastrzeżenia do protokołu i teraz czeka na odpowiedź. W związku z tym radny Mariusz Strelczuk złożył wniosek o ponowne przerwanie sesji i kontynuowanie jej 24 maja.
Zastępca burmistrza Wojciech Długoborski zaapelował, by radni - zamiast przerywać sesję - zakończyli ją, zdejmując punkty dotyczące ZGM, bo inaczej z przyczyn formalnych zablokowane są uchwały, które na sesji zdążono podjąć. Można by też dokończyć sesję wcześniej niż 24 maja. Jednak po krótkiej przerwie M. Strelczuk podtrzymał swój wniosek i przyjęto go 8 głosami. Nikt nie był przeciw, a 2 radnych wstrzymało się.

Polsko-Niemieckie Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym

Na początku tego tygodnia radni otrzymali z Urzędu Wojewódzkiego protokół wraz z zastrzeżeniami burmistrza. Tak jak wiele osób przypuszczało, Urząd Wojewódzki uznał, iż wskutek przebudowania przez A. Fedorowicza zajmowanego przez siebie mieszkania (którego powierzchnia wzrosła w ten sposób z 84 do blisko 195 metrów kw.) doszło do zmiany warunków realizacji projektu, na mocy którego gmina otrzymała unijne dofinansowanie na powstanie Centrum Kształcenia i Spotkań, które zostało oddane do użytku w grudniu 2013 roku w budynku gruntownie zmodernizowanej dawnej szkoły w ramach projektu „Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajnik Górny - Landhof Liepe - Dębno”. Potem adaptacja poddasza na powiększenie mieszkania zmieniła strukturę dachu i elewacji, co - jak uznali kontrolujący - naruszyło zasady zawarte w decyzji o przyznaniu w 2011 roku dofinansowania, gdyż gmina nie dostała na to zgody od Instytucji Zarządzającej. Wpływa to na zatwierdzone wcześniej koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Może to oznaczać konieczność zwrotu części dofinansowania (47.721 zł plus odsetki). Ponadto kontrolujący uznali, że gmina wykazuje niską aktywność przy współpracy z partnerami projektu, niski jest też poziom wykorzystania znajdującego się tam sprzętu komputerowego.

W zastrzeżeniach do protokołu kontrolnego gmina nie zgadza się z ustaleniami Urzędu Wojewódzkiego. Pismo podpisał burmistrz Fedorowicz. Uważa on, iż nie doszło do zmiany charakteru i warunków realizacji projektu, gmina dotrzymała zapisów umowy o dofinansowanie i cel projektu został zrealizowany.

Przypomnijmy, że mieszkanie zajmowane przez burmistrza jest własnością gminy, a radni nie wyrazili zgody na sprzedaż. Do sprawy jeszcze wrócimy.
Robert Ryss

do góry
2019 ©  Gazeta Chojeńska