Dzisiaj jest wtorek, 25 czerwca 2019 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 23 z dnia 05.06.2018

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Co z rozbudową szpitala?
Będzie Dzień Zabytków
Pieniądze na zabytki i sołeckie granty
Książki o regionie i regionalizmie
„Kandydaci śmierci” w Krzymowie
Polsko-Niemiecki Festyn Rekreacyjny
Skarb i piraci w Schwedt
Prawie jak Pink Floyd
Sport

Pieniądze na zabytki i sołeckie granty

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął 29 maja decyzję o przyznaniu ponad miliona złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Pomorza Zachodniego. Ze wsparcia skorzystają gminy, parafie, muzea, ośrodki kultury, stowarzyszenia, izby rzemieślnicze, gospodarstwa rolne, spółki oraz osoby prywatne. Wśród 61 dotowanych obiektów jest sześć z naszego powiatu. Oto one:

* 40 tys. zł - gmina Stare Czarnowo na prace konserwatorskie przy elewacji północnej i wschodniej baszty więziennej w Kołbaczu,
* 30 tys. zł - Zalewski Kolbowicz Spółka Jawna na naprawę i rekonstrukcję ościeża kamiennej bramy zamkowej, wczesnośredniowieczne grodzisko i relikty średniowiecznego zamku w Moryniu,
* 20 tys. zł - parafia pw. Narodzenia NMP w Cedyni na drugi etap remontu wieży kościoła,
* 20 tys. zł - Czesław Skwirzyński na wymianę pokrycia dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi w budynku dawnej kuźni wraz z powozownią z końca XIX w. w Chełmie Dolnym (gm. Trzcińsko-Zdrój),
* 20 tys. zł - parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Troszynie (gm. Mieszkowice) na remont dachu nad prezbiterium kościoła,
* 15 tys. zł - parafia pw. św. Stanisława BM w Góralicach (gm. Trzcińsko-Zdrój) na naprawę konstrukcji drewnianej dachu oraz odtworzenie pierwotnego pokrycia dachowego nawy głównej i wieży XIII-wiecznego kościoła.

Maksymalna kwota dotacji na jedno zadanie nie mogła przekroczyć 40 tys. zł.


Kto dostał sołecki grant?
Siedem sołectw z powiatu gryfińskiego jest wśród 180 laureatów drugiej edycji konkursu marszałka województwa zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2018”. Chodziło o wyróżnienie wartościowych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, takich jak: podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, wzmacnianie udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, a także realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym.
Po 10 tys. zł otrzymały następujące nasze sołectwa:

* Piaseczno (gm. Banie) na zakup i montaż doposażenia placu zabaw
* Kołowo (gm. Stare Czarnowo) na faszynowanie brzegów stawów rekreacyjnych
* Góralice (gm. Trzcińsko-Zdrój) na zakup i montaż siłowni zewnętrznych na ogólnodostępnym placu zabaw
* Zielin (gm. Mieszkowice) na siłownię plenerową dla mieszkańców
* Radostów (gm. Cedynia) na projekt „Radostów bawi się razem”
* Sobiemyśl (gm. Gryfino) na rewitalizację świetlicy wiejskiej
* Parnica (gm. Banie) na budowę boiska

Wnioski złożyły jeszcze 34 sołectwa z powiatu gryfińskiego, ale tym razem zabrakło im szczęścia i punktów.

W ubiegłym roku zgłosiło się 547 sołectw, spośród których wyłoniono 65 laureatów, a łączna kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła ponad 600 tys. zł. - W poprzedniej edycji konkursu co trzeci sołtys z naszego województwa złożył wniosek ze swoim projektem. W związku z tak dużym zainteresowaniem pula środków w drugiej edycji wzrosła prawie trzykrotnie - mówi wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa. W tym roku pula środków w konkursie wyniosła 1,8 mln zł, a zgłoszono 559 projektów. Maksymalna pomoc finansowa to 10 tys. zł.
(rr)

do góry
2019 ©  Gazeta Chojeńska