Dzisiaj jest wtorek, 21 maja 2019 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 33 z dnia 14.08.2018

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Radny w tarapatach
Polemika kandydatów na burmistrza
Sierpniowe Spotkania z Historią
Tak dla koalicji, ale…
Internet - szanse i zagrożenia
Sport

Radny w tarapatach

Tomasz Siergiej
Dalszy ciąg ma sprawa członkostwa radnego Rady Powiatu Tomasza Siergieja w Zarządzie Powiatu Gryfińskiego. Przypomnijmy, że w kwietniu ub. roku Centralne Biuro Antykorupcyjne wystosowało pismo do przewodniczącego rady z wnioskiem o odwołanie Siergieja, argumentując, że łączy on tę funkcję z prowadzeniem działalności gospodarczej, co jest niezgodne z ustawą. Chodziło o członkostwo w radzie nadzorczej spółki Polska Hodowla Koni. Siergiej oznajmił, że zaraz po wyborze do Zarządu Powiatu złożył ustną rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej, jednak spółka (która nigdy nie rozpoczęła działalności gospodarczej) nie zgłosiła wniosku o wykreślenie go z Krajowego Rejestru Sądowego.
Konsekwencją wniosku CBA był projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania T. Siergieja z funkcji członka zarządu. Jednak na sesji 25 maja ub. roku radni w tajnym głosowaniu trzynastoma głosami odrzucili uchwałę. Za odwołaniem było czterech, jedna osoba się wstrzymała, a dwie (w tym sam zainteresowany) w ogóle nie głosowały.

W ostatnich tygodniach, na początku lipca, wojewoda wezwał Radę Powiatu do odwołania Siergieja z funkcji członka zarządu z powodu naruszenia zakazu ograniczającego prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. 10 lipca do starosty Wojciecha Konarskiego, będącego jednocześnie przewodniczącym Zarządu Powiatu, wpłynęła rezygnacja Siergieja z członkostwa w tym gremium. W uzasadnieniu radny napisał, że nie chce, by - jak to określił - nagonka polityczna na niego i nierówne traktowanie wobec prawa jego osoby przez wojewodę miały wpływ na pracę i funkcjonowanie Zarządu Powiatu.
Zgodnie z przepisami, uchwałę w tej sprawie miała podjąć Rada Powiatu. Jednak żadna z komisji nie zaakceptowała projektu uchwały (trzy komisje odrzuciły, a jedna nie zajęła stanowiska). Nic więc dziwnego, że na sesji 2 sierpnia uchwałę ponownie odrzucono.

W dniu złożenia rezygnacji, czyli 10 lipca, w gryfińskim sądzie odbyła się druga już rozprawa przeciwko T. Siergiejowi. Według CBA zataił on prawdę w swym oświadczeniu majątkowym. Tego dnia zeznawał były przewodniczący rady nadzorczej spółki Polska Hodowla Koni.
Tekst i fot. Robert Ryss

do góry
2019 ©  Gazeta Chojeńska