Dzisiaj jest piątek, 14 sierpnia 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 26 z dnia 30.06.2004

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Kłopotliwa chluba Gryfina
Warda i Wieder mogą być radnymi
Dni Cedyni
Pozaurzędowe jest tańsze
Uczymy i wymagamy
Wielkie dni niepełnosprawnych
Garbusy przegrały z pogodą
Wykorzystać Dni Integracji
Europa w barwach tęczy
Szukajcie w sporcie radości, uczciwości i piękna

Kłopotliwa chluba Gryfina

Rada Miejska w Gryfinie podjęła 22 czerwca decyzję o poręczeniu 3 mln zł kredytu, zaciągniętego przez Fundację na rzecz Budowy Obiektów Sportowych w tym mieście. Chodzi o Centrum Wodne "Laguna", które nie może wyjść na prostą w związku ze spłatą wcześniejszych zobowiązań bankowych.
Członek rady nadzorczej powyższej fundacji (która zarządza "Laguną") radny Mieczysław Sawaryn stwierdził na sesji, że "Laguna" to jeden z największych problemów gminy. Powiedział, że podczas projektowania i budowy doszło do - jak się wyraził - przewymiarowania obiektu o ok. 40 procent. Wskutek tego jest wiele niewykorzystanych, zamurowanych pomieszczeń, które czekają na użytkowników. Brakuje środków na spłatę kredytów, zaciągniętych na budowę. - Nowy kredyt, który można spłacać dopiero od 2013 roku, daje możliwość przygotowania w ciągu roku restrukturyzacji i zastanowienia się, czy "Lagunę" sprzedać prywatnemu przedsiębiorcy, czy może np. powołać jakieś konsorcjum. Jeszcze w tej kadencji powinniśmy zdecydować, kto ma być właścicielem - mówił radny. Zaznaczył też, że trzeba zmienić władze fundacji.
W tym momencie burmistrz Henryk Piłat oznajmił, że jego kandydatem na stanowisko dyrektora fundacji jest radny Marek Sanecki. Obecnie funkcję tę pełni Tadeusz Zawadzki z opozycyjnego wobec burmistrza SLD, który w odpowiedzi na niedawną interpelację radnego Macieja Szabałkina napisał m.in.: "Wymiana obecnego zarządu fundacji, w tym i mnie - jej dyrektora, była planowana natychmiast po wypełnieniu postawionych mu przez zarząd ZE Dolna Odra SA i burmistrza Gryfina zadań, polegających na wyciągnięciu fundacji z zapaści finansowej. Zostało to osiągnięte pod koniec marca i wymiana zarządu planowana była na pierwszym posiedzeniu rady nadzorczej w kwietniu. Tylko na osobistą prośbę prezesa rady nadzorczej fundacji Romana Kałka i burmistrza Henryka Piłata nie złożyłem wówczas rezygnacji. Uzgodniliśmy, że zrobię to w czerwcu, po powrocie pana burmistrza ze zwolnienia, zbadaniu działalności ekonomicznej fundacji przez biegłego rewidenta i wyznaczeniu przez radę nadzorczą naszych następców".

(rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska