Dzisiaj jest sobota, 15 sierpnia 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 33 z dnia 18.08.2004

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Rada uchyla mandat, wojewoda uchyla uchwałę
Minimalne porażki Odry Chojna
Gryfino zwraca się do Odry
Jarmark Moryński 2004
Mieszkowickie Dni Kultury i Przyjaźni - 13-15 sierpnia 2004
Ekojarmark w Widuchowej
Kościół Mariacki w pejzażu
Papież już w rajskim ogrodzie
IV liga: Dwa oblicza Energetyka

Rada uchyla mandat, wojewoda uchyla uchwałę

Wojewoda zachodniopomorski Stanisław Wziątek uchylił 3 sierpnia uchwałę, podjętą 15 lipca przez Radę Miejską Chojny, a stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego Juliana Wiedera. Przypomnijmy, że decyzję taką przegłosowała mająca obecnie większość grupa (Miejska i Wiejska Inicjatywa Samorządowa) popierająca burmistrza Wojciecha Konarskiego, wobec którego Wieder jest w opozycji.
Burmistrz w swoich zarzutach wobec radnego wrócił do ubiegłorocznych sporów i twierdzi, że Wieder pełnił po 31 marca 2003 r. funkcję prezesa firmy "Progres", która dzierżawiła wówczas nieruchomości od gminy. Byłoby to naruszenie przez radnego przepisów, pociągające za sobą utratę mandatu. Na dowód burmistrz przytacza zapis z Krajowego Rejestru Sądowego, w którym Wieder figurował jako prezes jeszcze po tej dacie. Jednak według prawników wojewody, decydujące jest wcześniejsze złożenie przez Wiedera rezygnacji z tej funkcji, natomiast wpis sądowy ma charakter jedynie deklaratoryjny.
Burmistrz twierdzi też, że Wieder narusza jako radny prawo, gdyż jego firma jest wieczystym użytkownikiem gminnych gruntów. W odpowiedzi wojewoda ponownie powołuje się na stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego z Rzeszowa oraz na najnowszy wyrok NSA w Szczecinie. Zgodnie z tą wykładnią, użytkowanie wieczyste to samodzielny tytuł prawny do korzystania z nieruchomości i nie oznacza użytkowania mienia komunalnego w rozumieniu przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym.
Wojewoda przestrzega jednocześnie przed rozszerzającą interpretacją przepisów, "uniemożliwiającą radnemu zarządzającemu określonym podmiotem prowadzenie dopuszczalnej przez prawo działalności gospodarczej, np. udział w przetargu organizowanym przez gminę lub wykonywanie robót powierzonych przez gminę na podstawie zawartej umowy".
Zdaniem wojewody, "wykorzystywanie przez radnego mienia komunalnego do prowadzenia działalności gospodarczej winno być oczywiste i nie budzące wątpliwości (...), w przeciwnym wypadku brak jest podstaw do stwierdzenia naruszenia zakazu".

Burmistrz Konarski nie ustępuje i chce zaskarżyć decyzję wojewody do NSA.

(rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska