Dzisiaj jest sobota, 08 sierpnia 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 38 z dnia 22.09.2004

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Nie chcą roszczeń
Dwa razy mniej pociągów
J. Janicki wicemistrzem świata!
Słoneczny jarmark
Najważniejsze jest pozytywne nastawienie
Powstaje „Księga gryfinian”
Decathlon w Krakowie z udziałem Widuchowej
DoDoHa o Popiełuszce
Akwarele, Inspiracje i Pastele w nowym sezonie
Liga się trzyma
Piłka nożna

Nie chcą roszczeń


Helga Hirsch
Na początku ub. tygodnia ok. 70 niemieckich wysiedlonych z dawnych ziem niemieckich w Europie Środkowo-Wschodniej (w tym z obecnych polskich ziem zachodnich i północnych) ogłosiło, że nie będą domagać się żadnych roszczeń majątkowych. Deklarację podpisali m.in. intelektualiści, ludzie kultury, politycy, w tym mieszkający przed wojną we Wrocławiu obecny przewodniczący Bundestagu Wolfgang Thierse, a także kilkunastoosobowa grupa dawnych mieszkańców Mieszkowic, w tym Elwira Profé, która od 1997 roku ponownie mieszka w tym mieście, gdzie zbudowała nowy dom. Dawni mieszkowiczanie są jedynymi wysiedlonymi z terenu naszego powiatu, którzy podpisali deklarację.
Inicjatorką dokumentu jest znana dziennikarka i pisarka Helga Hirsch, w przeszłości korespondentka tygodnika "Die Zeit" w Warszawie. Mówi ona, że deklaracja jest odpowiedzią na roszczenia Pruskiego Powiernictwa. A oto jej tekst:

Mając w pamięci, że reżim nazistowski przyniósł ludziom w Europie Środkowej i Wschodniej nieskończone cierpienia, że wielu mieszkańców zabito, maltretowano lub zmuszano do pracy niewolniczej, a ich mienie, miasta i kraje zniszczono, że miliony obywateli okupowanych państw podczas wojny i po niej przymusowo przesiedlano i wypędzano, że od zakończenia wojny upłynęło prawie 60 lat i kilka nowych pokoleń znalazło nową ojczyznę na dawnych terenach niemieckich i w dawnych niemieckich domach, że materialne odszkodowania nie mogą "zadośćuczynić" utracie stron ojczystych, oświadczamy, że z krzywd wyrządzonych nam i naszym przodkom na terenach położonych na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej, w Czechosłowacji i na innych terenach niemieckiego osadnictwa w Europie Środkowo-Wschodniej nie wyciągamy żadnych roszczeń wobec naszych dawnych majątków. Przyszłość Europy nie leży we wzajemnych rozliczeniach, lecz w otwartym dialogu.


Elwira Profé
List podpisali m.in. (w nawiasach nazwy miejscowości, w których znajdowały się dawne majątki rodzin sygnatariuszy): dr Wolfgang Thierse - przewodniczący Bundestagu (Wrocław), dawni mieszkańcy Bärwalde/Mieszkowic: Helmut Fritz Bäcker, Adelheid Bärwald, Helmut i Renate Henkel, Inge Knaupmeier, Inge Lichtenberg, Dieter Luft, Anneliese Möhler, Dieter Prengel, Elwira Profé, Friedrich Regenberg, Irmgard Regenberg, Carl Riedel, Christian Ritter, Friedrich Wilhelm Ritter, Ursula Stephanowitz, Arne Zimmerling, a także prof. Peter Glotz - ekspert ds. mediów, polityk SPD (Eger, Czechy), dr Gottfried von Bismarck (dobra Kniephof i Jarchlin, Pomorze), Helmut von Moltke, Freya von Moltke - wdowa po hr. Helmucie Jamesie von Moltke, który działał w ruchu oporu wobec Hitlera (Kreisau/Krzyżowa, Polska), prof. Rudolf von Thadden - historyk (majątek Trieglaff/Trzygłów, Pomorze), Jutta von der Lancken (zamek Tamsel/Dąbroszyn, Neumark), Klaus Bednarz - dziennikarz (Ukta, Polska), Jörg Bernig - pisarz (Kohlige, Czechy), Klaus Faber - emeryt. sekretarz stanu (Schwerin an der Warthe/Skwierzyna), Maria Frisé - pisarka (Wrocław), prof. Hansjörg Geiger - sekretarz stanu (Steinberg, Morawy, Czechy), Reinhard Gröger - pastor (Kamnitz/Kamienica, Kotlina Kłodzka), Janosch - autor książek dla dzieci (Hindenburg/Zabrze), prof. Günter Jerouschek - prawnik i psychoanalityk (Winterberg, Czechy), prof. Klaus-Dieter Lehmann - prezes fundacji Pruskie Dziedzictwo Kultury (Wrocław i Gersdorf), Eberhard Riecherd - nauczyciel (Królewiec, Rosja), Rupert hr. Strachwitz - dyrektor instytutu (Legnica), Christian hr. Strachwitz - producent muzyczny (Schloss Gross-Reichenau, Śląsk).

(tekst i fot. rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska