Dzisiaj jest poniedziałek, 28 września 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 4 z dnia 25.01.2005

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Niezwykli są wśród nas
O jedną wioskę mniej
Nasz jedyny rodzynek
Potrafią wykorzystać szansę
Rada tylko powołuje komisję
Niech inni też korzystają
Deszcz laurów dla „Życia przed tobą”
Dawna muzyka w Chojnie
Świat nie jest fair
Legia i Hamburger już w piątek w Mieszkowicach
Szachiści z tarczą

Potrafią wykorzystać szansę


Komendant główny OHP Janusz Lewandowski otwiera nową salę konferencyjną
Już parokrotnie informowaliśmy o inicjatywach podejmowanych przez Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Rowie - Trzcińsku Zdroju. Jest to placówka wiodąca w naszym województwie i w kraju, potrafiąca wykorzystać nadarzające się okazje do rozwoju i modernizacji swej bazy szkoleniowej.
W ubiegły piątek w internacie OHP w Rowie dokonano otwarcia sali konferencyjnej na 50 miejsc. Pomieszczenie to będzie pomocne przede wszystkim dla młodzieży, bo jest to zarazem świetlica wyposażona w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki środkom pozyskanym z Komendy Głównej OHP (wyposażenie techniczne) plus wkład własny. Prace adaptacyjne wykonała młodzież pod kierunkiem instruktorów. Stoły i położenie parkietu to dzieło uczących się zawodu stolarzy. Możliwości wykorzystania sali zaprezentowano tuż po uroczystym otwarciu. Pokazano film nakręcony ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na temat szans OHP przy realizacji projektów unijnych. Takie możliwości wykorzystuje placówka w Rowie. Mówił o tym wicedyrektor CKiW Sebastian Chruściński. Tylko w roku ubiegłym zdołano zrealizować cztery poważne przedsięwzięcia wspólnie z młodzieżą niemiecką, w których uczestniczyło około 180 osób. Również na ten rok zaplanowano realizację kolejnych działań w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.
Nowo otwarta sala ma wspaniałą akustykę, a najnowocześniejszy sprzęt multimedialny zapewnia dobry odbiór prezentowanego materiału. W uroczystości otwarcia wziął udział komendant główny OHP Janusz Lewandowski, przedstawiciele władz powiatu myśliborskiego i gryfińskiego oraz Trzcińska Zdroju i Myśliborza. Przybyła również kadra kierownicza OHP naszego województwa, dla której w tym dniu zorganizowano szkolenie.
Komendant główny mocno podkreślał szczególną rolę hufców pracy w rozwiązywaniu problemów społecznych i edukacyjnych młodzieży trudnej. Okazuje się również, że z ofert OHP korzysta znacznie więcej młodych ludzi niż 32-tysięczna grupa OHP. Janusz Lewandowski apelował do samorządowców, żeby jeszcze aktywniej włączali się do wspólnych działań przy realizacji programów unijnych. Komendant powiedział, że środki unijne są ogromne, lecz wymagają dużego wysiłku i ogromnej sztuki opanowania mechanizmów sięgania po te fundusze. - To wymaga żmudnej, codziennej pracy, ale bardzo się opłaca - podkreślił. Zaznaczył, że kadry OHP już zupełnie dobrze radzą sobie z projektami i mogą nawet służyć innym pomocą.

Członek Zarządu Powiatu Gryfińskiego Adam Nycz powiedział, że OHP ma bardzo mocną pozycję, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe i jest duża zbieżność interesów jednostek samorządu terytorialnego z tą instytucją.
Tekst i fot. Tadeusz Wójcik

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska