Dzisiaj jest wtorek, 29 września 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 4 z dnia 25.01.2005

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Niezwykli są wśród nas
O jedną wioskę mniej
Nasz jedyny rodzynek
Potrafią wykorzystać szansę
Rada tylko powołuje komisję
Niech inni też korzystają
Deszcz laurów dla „Życia przed tobą”
Dawna muzyka w Chojnie
Świat nie jest fair
Legia i Hamburger już w piątek w Mieszkowicach
Szachiści z tarczą

Rada tylko powołuje komisję

Od wielu miesięcy relacjonujemy osobliwy spór w Trzcińsku Zdroju, dotyczący komisji rewizyjnej tamtejszej Rady Miejskiej. Przepisy określają, że do komisji wchodzić mają przedstawiciele wszystkich klubów, ale ostateczny skład przyjmuje w głosowaniu cała rada. Opozycyjny klub "Razem dla Gminy" nieustannie wystawia kandydaturę Mieczysława Krzemińskiego, którego rada za każdym razem odrzuca. Sprawą zajmował się nadzór prawny wojewody, nakazując uzupełnienie komisji. Ale za każdym razem M. Krzemiński przepadał w głosowaniu, a radni tłumaczyli się, że jak ustawa dopuszcza głosowanie, to znaczy, iż można opowiedzieć się nie tylko za, ale też przeciw lub wstrzymać się od głosu.

Pod koniec listopada wicewojewoda Jan Sylwestrzak przesłał do Rady Miejskiej kolejne pismo, w którym czytamy m.in.: "Ustawodawca przyznał radzie gminy uprawnienie jedynie do powołania komisji, nie ma ona natomiast prawa do nieprzyznania wskazanemu przez klub przedstawicielowi statusu członka komisji rewizyjnej. Niedopuszczalne jest zatem powoływanie składu komisji z pominięciem przedstawiciela któregokolwiek klubu. Udział w komisji rewizyjnej reprezentantów wszystkich klubów radnych jest warunkiem koniecznym do jej prawidłowego działania. Art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stanowiący o powołaniu komisji przez radę, musi ustąpić przed lex specialis, art. 18 a tej ustawy, który przesądza o prawie klubu do posiadania swego przedstawiciela i to od pierwszego posiedzenia komisji, a głosowanie radnych nie może tego zmienić. Mając powyższe na uwadze, wzywam Radę Miejską w Trzcińsku Zdroju do niezwłocznego wyeliminowania stanu niezgodnego z obowiązującym prawem i uzupełnienia składu komisji rewizyjnej o przedstawiciela klubu "Razem dla Gminy" - pisze wojewoda, który kopię swego dokumentu przesłał do wiadomości Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Mieczysław Krzemiński wyraził zdziwienie, czemu rada nie została dotąd zapoznana z tym pismem. - Jak teraz wyglądać będzie ważność dotychczasowych działań komisji, która opiniowała m.in. już dwukrotnie udzielenie absolutorium burmistrzowi? - pyta radny.
(rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska