Dzisiaj jest sobota, 15 sierpnia 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 6 z dnia 8.02.2005

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Czy będzie zmiana starosty?
Maciej M. oskarżony
Na podbój Alaski
Lumi ja jaa/snow and ice/śnieg i lód
Polsko-niemiecka wystawa w muzeum w Schwedt
Chwała i wdzięczność
Szkoła w Grzybnie wygrała
Biuro już działa
Konsumenci mają pomoc
Szachowe Grand Prix
Sparingi z Pogonią i Arkonią

Czy będzie zmiana starosty?


Danuta Bus i Ewa De La Torre w grudniu głosowały zgodnie za budżetem powiatu
Dla osób będących na bieżąco z lokalną polityką nie była to wielka tajemnica. Podczas sesji Rady Powiatu 2 lutego miał być złożony wniosek o odwołanie starosty Ewy De La Torre. Od paru tygodni trwały intensywne rozmowy. Krążyły pogłoski o rozłamie w SLD i poparciu przez opozycję kandydatury Danuty Bus na starostę.
Osoby inspirujące zmiany liczyły się z tym, że nie da się niczego zachować w tajemnicy i działały już prawie jawnie. Podczas sesji wyczuwało się napiętą atmosferę i czekano, jak obóz władzy zareaguje na złożony wniosek. Pod koniec sesji doszło jednak do nieoczekiwanej sytuacji. Przewodnicząca klubu radnych SLD-UP Danuta Bus poprosiła o przer-wę. Porządek obrad wcale nie wskazywał na potrzebę takiego manewru, więc można było wywnioskować, że ma ona ścisły związek z wnioskiem opozycji. Przerwa przeciągała się i przewodnicząca Rady Lidia Pięta prosiła zebranych o dalszą cierpliwość. Gdy wszyscy radni pojawili się na sali, szybko wyczerpano porządek obrad. W ostatnim punkcie (sprawy różne i wolne wnioski) D. Bus odczytała oświadczenie następującej treści:
W związku z licznymi informacjami w środkach masowego przekazu odnośnie koncepcji zmiany władz wykonawczych powiatu gryfińskiego, klub radnych SLD-UP zdecydowanie wypowiada się przeciwko takim spekulacjom. Dotychczas zarówno uchwały budżetowe, informacje z wykonania budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu były pozytywnie przyjmowane przez Radę Powiatu. Kontrole upoważnionych instytucji nie stwierdziły nieprawidłowości w działaniach władz samorządowych powiatu. Na początku tej kadencji, kiedy spośród radnych wyłaniały się władze wykonawcze powiatu, dwukrotnie klub radnych SLD-UP składał propozycje udziału w sprawowaniu władzy wykonawczej w powiecie radnym opozycyjnym. Propozycje udziału w sprawowaniu władzy nie zostały jednak przyjęte.
Klub SLD-UP, który skupia radnych SLD, PSL, PLD i radnych niezależnych - stanowczo opowiada się za kontynuacją pracy zarządu w dotychczasowym składzie. Jeśli jednak radni opozycyjni uważają, iż mają sposób i pomysły na usprawnienie pracy władz uchwałodawczych i wykonawczych powiatu - to prosimy o podzielenie się z koalicją tymi pomysłami. Jesteśmy również otwarci na uwagi krytyczne, czemu wielokrotnie dawaliśmy wyraz.

Pod oświadczeniem podpisało się 11 radnych (100 procent członków klubu).


Wniosek o odwołanie starosty zgłosił Bolesław Paulski
Wniosek jednak złożono
Jak się przypuszcza, powyższe oświadczenie było uderzeniem wyprzedzającym, aby opozycja zrezygnowała ze swych zamiarów. Tak się jednak nie stało. Zaraz po wystąpieniu Danuty Bus, opozycyjny radny Bolesław Paulski odczytał przygotowany wniosek następującej treści:
W oparciu o art. 31 (podstawa prawna) składam wniosek o odwołanie starosty gryfińskiego z pełnionej funkcji. My, niżej podpisani, wnioskujemy o odwołanie Pani Ewy De La Torre z funkcji starosty powiatu gryfińskiego. Uważamy, że sposób sprawowania przez Panią Ewę De La Torre funkcji starosty jest zły, ponieważ: Kolejne budżety autorstwa zarządu, którym kieruje, są coraz gorsze - nie ukazują właściwie potrzeb jednostek, są deficytowe - oparte na kredytach, które zamiast być przeznaczone na inwestycje - są przejadane. Nie stwarzają warunków do rozwoju powiatu. Budżety oparte są na nierealnych dochodach. Starostwo jako urząd jest miejscem, gdzie wiele osób znalazło pracę, bo są znajomymi starosty. Otrzymują oni wyższe uposażenie niż pracownicy zatrudnieni przez poprzedników. Brak jest współpracy między starostwem a większością gmin powiatu. Starosta próbuje wywierać polityczny wpływ na funkcjonowanie statutowych organów gminy. W trosce o dobro powiatu gryfińskiego prosimy Wysoką Radę Powiatu o wsparcie dla przedstawionego wniosku. Merytorycznych wyjaśnień szczegółowych komisji rewizyjnej udzielą koledzy radni podpisani pod niniejszym wnioskiem oraz burmistrzowie i wójtowie gmin naszego powiatu.

Wniosek ten (sygnowany przez 6 radnych) będzie poddany pod obrady nie wcześniej niż po miesiącu. W międzyczasie zostanie zaopiniowany przez komisję rewizyjną. Do odwołania starosty potrzeba głosów 3/5 ustawowego składu rady, czyli przynajmniej 13 radnych.
Tadeusz Wójcik

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska