Dzisiaj jest poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 9 z dnia 1.03.2005

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Co może przewodniczący?
Dodatki dla nauczycieli w gminie Chojna: pieniądze są, ale nie ma
Uroczystości w Czelinie
Straż miejska wraca do Chojny
Burmistrz nie przekroczył uprawnień
Wracają wiatraki
Fałszywa historia, fałszywa tożsamość
Jak Königsberg stawał się Chojną (2)
MDK w Gryfinie przestaje istnieć
Ferdinand Chifon w Odrze

Co może przewodniczący?


W ubiegły piątek w Cedyni spotkali się przewodniczący rad gminnych i miejskich naszego powiatu. Było to już drugie spotkanie tego gremium. Przewodniczący doszli do wniosku, że wzorem wójtów i burmistrzów oraz skarbników, którzy mają swoje konwenty, warto co jakiś czas zebrać się i podyskutować, podzielić się spostrzeżeniami i wątpliwościami, z którymi spotykają się podczas prowadzenia sesji. Gospodarzem spotkania był przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni Krzysztof Nowak (na zdj. stoi). Gości powitał burmistrz Adam Zarzycki. Skarbnik gminy Joanna Bajsarowicz wygłosiła prelekcję o różnych aspektach udzielania absolutorium. Jest to temat jak najbardziej na czasie, bo już niebawem odbywać się będą sesje absolutoryjne. Skarbnik akcentowała fakt, że absolutorium dotyczy jedynie spraw budżetowych i nie należy mieszać tej uchwały z oceną polityczną szefa gminy. Podkreśliła również kluczową rolę komisji rewizyjnej przy merytorycznej ocenie wykonania budżetu.
W dyskusji poruszono kilka problemów bezpośrednio związanych z pracą przewodniczących rad. Zenon Trzepacz - przew. RM w Gryfinie przypomniał zebranym, że są oni pracodawcami dla wójtów i burmistrzów i tym samym ciąży na nich obowiązek i odpowiedzialność wynikająca z kodeksu pracy. Nadmienił, że trzeba m.in. pilnować sprawy wykorzystywania przez szefów gmin urlopów wypoczynkowych, aby nie dochodziło do takich sytuacji, jak w Cedyni, gdzie musiano za 3 lata wypłacać burmistrzowi należność za zaległy urlop. Z. Trzepacz powiedział, że ostatnio wezwał pisemnie swego burmistrza do wykorzystania urlopu.
Poruszano też sprawę pracy biura rady i współpracy z burmistrzami, podkreślając fakt, że zazwyczaj są duże problemy, gdy przewodniczący jest w opozycji do szefa gminy. Brak jest precyzyjnych przepisów, co może przewodniczący, jak ma korzystać z usług podległych burmistrzowi urzędników itp.

Po spotkaniu wydano apel dotyczący 60. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Jego treść opublikujemy w nast. numerze.
Tekst i fot. Tadeusz Wójcik

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska