Dzisiaj jest wtorek, 11 sierpnia 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 22 z dnia 31.05.2005

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Rewelacyjny Bieniek
Europa bez granic w Trzcińsku
Ślady zakryte i odkryte
Ile stacji paliw?
Kultura, turystyka, tożsamość
Najlepsi w powiecie
Piłka nożna

Ile stacji paliw?

Ożywioną dyskusję podczas sesji Rady Miejskiej w Cedyni 24 maja wywołał projekt uchwały, dotyczący zmian w studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Dokument przygotowało biuro projektowe z Jeleniej Góry. Studium to prościej mówiąc ogólne założenia, na bazie których opracowuje się plany szczegółowe. Punktem spornym był zapis dotyczący budowy stacji paliw w Cedyni. W przygotowywanym już planie szczegółowym jest konkretne wskazanie, że dopuszcza się budowę dwóch stacji (rozbudowa starej na terenie byłej bazy PGR oraz przy wyjeździe z Cedyni w kierunku Osinowa). W studium widnieje natomiast zapis o możliwości "budowy nowych obiektów tego typu". Radny Aleksander Szoka przekonywał, że ten fragment należy usunąć z dokumentu, bo stwarza się furtkę do niekontrolowanej rozbudowy takich placówek. Podał przykład Osinowa, gdzie jest 5 stacji paliw, a było nawet 6. - Nie wszystkie były budowane zgodnie z planami i wymogami ochrony środowiska, a przede wszystkim wbrew intencji mieszkańców. Inwestorzy, mający na względzie tylko zyski, nie patrzą na uciążliwości miejscowej ludności. Kiedyś ludzie mogą nas rozliczać za to, że dopuściliśmy do takich sytuacji - przekonywał radny. Nieco innego zdania był burmistrz Adam Zarzycki, twierdząc, że takie ograniczenia mogą odstraszać potencjalnych inwestorów, a jemu zależy, żeby Cedynia była odbierana jako gmina przyjazna dla przedsiębiorców. Zaznaczył również, iż obecnie przepisy ochrony środowiska zostały tak zaostrzone, że niemożliwa jest żadna samowola budowlana. Żeby uzyskać pozwolenia na budowę tego rodzaju obiektu, trzeba całego pliku uzgodnień, tym bardziej, że Cedynia jest w strefie chronionej.
Radny Leon Ślawski powiedział z kolei, że takie sprawy powinien regulować tylko rynek, bo nikt nie zechce budować stacji paliw, gdy nie będzie miał pewności zysków. Inżynier reprezentujący biuro projektów przekonywał, że zapis jest bezpieczny, bo w planie miejscowym, który musi zatwierdzać rada, są konkretne miejsca, gdzie mogą być budowane stacje. Radny Szoka jednak zgłosił poprawkę, wykreślającą sporny zapis. Powiedział także, że lepiej od razu zabezpieczyć się przed niespodziankami, bo z doświadczenia w Osinowie z ostatnich lat wie, że dla inwestorów, którzy mają duże pieniądze, nie ma rzeczy niemożliwych i stosowne pozwolenia są w stanie załatwić. Jego poprawka przeszła 9 głosami przy 3 przeciwnych i 2 wstrzymujących się.
Tadeusz Wójcik

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska