Dzisiaj jest poniedziałek, 03 sierpnia 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 38 z dnia 20.09.2005

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Co z wieżą kościoła Mariackiego?
Droga przez mękę
Ekojarmark w Widuchowej
W podzięce rolnikom
Polenmarkt - Jak dalecy sobie, jak bliscy... (3)
Na góralską nutę w Zielinie
Piłka nożna

Co z wieżą kościoła Mariackiego?

W przyszłym roku planowana jest renowacja dolnej części wieży kościoła Mariackiego w Chojnie. Prace przewidują wykonanie schodów do balkonu widokowego (przy zegarze) na wysokości 45 metrów. Rozległa panorama w stronę Odry (aż do Ognicy) byłaby bardzo dużą atrakcją turystyczną.

Kiedy będziemy podziwiać widoki z tarasu na wieży?
O planowanych pracach mówił obszernie podczas sierpniowych Dni Integracji Europejskiej w Chojnie przewodniczący Fundacji Kościół Mariacki - Peter Helbich. Pierwszy etap odbudowy wieży to koszt 1,2 mln zł, z tego 900 tys. ma pochodzić z funduszu Interreg III, a resztę jako wkład własny pokrywa strona niemiecka. Wniosek do Interregu opracował Urząd Miejski. - Jeśli przyznane zostaną te pieniądze, to w 2007 roku pierwsi goście będą mogli wejść na wieżę - powiedział P. Helbich. Następny etap obejmować ma renowację elewacji wieży i połączenie jej z dachem kościoła.
Jeden z obmurowywanych filarów
W tzw. małej wieży naprawiono dach, odtworzono fryz i wstawiono okna
Postępy widoczne są wewnątrz zabytkowego obiektu. Głównie dzięki prywatnym niemieckim datkom z 9 zrekonstruowanych betonowych kolumn obmurowano cegłami prawie 8. Na tych filarach opierać się mają w przyszłości sklepienia nad nawami. Ponadto wpłynęły już dalsze darowizny na nowe sklepienia nad kapliczkami. Na klatce schodowej przy północnej stronie wieży naprawiono dach, odtworzono fryz i wstawiono okna. Prace te sfinansował Fundusz Kościelny w Warszawie. Dach kościoła był naprawiany dzięki środkom Urzędu Miejskiego w Chojnie.
- Jesteśmy świadkami, jak wizja odbudowy tego kościoła może łączyć tak wiele ludzi. W ten sposób budujemy wzajemne zrozumienie i przyjaźń, usuwamy wewnętrzne bariery i zasypujemy rowy. Chciałbym, abyśmy w tym duchu mogli dalej pracować i angażować się w przyszłości na rzecz tego wspaniałego dzieła - mówił P. Helbich.

Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, chojeński wniosek o pieniądze na remont wieży został negatywnie zaopiniowany na szczeblu euroregionalnym. Przyczyną są względy formalne: zabytek jest własnością Kościoła katolickiego, a beneficjentami funduszu Interreg III nie mogą być związki wyznaniowe ani kościoły.
Tekst i fot. Robert Ryss

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska