Dzisiaj jest środa, 12 sierpnia 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 47 z dnia 21.11.2006

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Spoczywa na nas odpowiedzialność
Powyborczy krajobraz
Chojeńska młodzież wśród gwiazd
Chcą wspólnie przyciągać turystów
Piłka nożna

Spoczywa na nas odpowiedzialność

Tak zatytułowany jest apel na rzecz zaufania i porozumienia między Polską a Niemcami oraz dla wspólnej przyszłości w zjednoczonej Europie. Podczas obrad 10-12 listopada w Berlinie wystąpił z nim Związek Federalny Towarzystw Niemiecko-Polskich. Apel skierowany jest do wszystkich osób w Polsce i Niemczech, którym leży na sercu dobro stosunków niemiecko-polskich. Oto jego treść.

Wyrażamy zaniepokojenie. Powodowani troską o porozumienie polsko-niemieckie, jakie udało się osiągnąć w minionych dziesięcioleciach, zwracamy się do społeczeństw Polski i Niemiec. Niepokoją nas nasilające się w ostatnich latach próby zakwestionowania skierowanego w przyszłość partnerstwa Polski i Niemiec.
Spoczywa na nas odpowiedzialność: historię sąsiedzkich kontaktów naszych narodów ukształtowały bolesne doświadczenia. Rozbiory Polski dokonane przy udziale Prus w XVIII wieku, rozpowszechniony wśród niemieckich elit w XIX i XX wieku antypolonizm, rozpętana w 1939 roku wojna zakończona wymordowaniem wielu milionów Polaków i niemal całkowitą zagładą polskich Żydów oraz okupacja niemiecka, która wyniszczyła kraj, pozostawiły głębokie rany w polskim społeczeństwie. Następstwem wojny były także ucieczka, wypędzenia i przymusowe wysiedlenia milionów ludzi z ich ziemi ojczystej. Związane z tym cierpienia to doświadczenie do dziś żywe w wielu rodzinach.
W obliczu takiej historii z głęboką wdzięcznością patrzymy na osiągnięcia ostatnich lat na drodze ku polsko-niemieckiemu partnerstwu. Byliśmy świadkami historycznych gestów pojednania: poczynając od memorandum niemieckiego Kościoła ewangelickiego i listu polskich biskupów, uklęknięcia Willy Brandta w Warszawie, przez wzajemne zapewnienia pokojowych intencji Tadeusza Mazowieckiego i Helmuta Kohla podczas mszy pojednania w Krzyżowej, wygłoszoną w Bundestagu mowę polskiego ministra spraw zagranicznych Władysława Bartoszewskiego aż do "oświadczenia gdańskiego" prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Johannesa Raua. Traktaty - graniczny oraz o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z lat 1990 i 1991 przypieczętowały tę zorientowaną na pojednanie i porozumienie politykę. Dzięki niej Polacy i Niemcy zbliżyli się do siebie tak bardzo, jak jeszcze nigdy w ciągu ostatnich dwustu lat. Po obu stronach przyczyniło się do tego wiele osobistości, polityków oraz inicjatyw społecznych: kościoły, katolicki laikat, ruch Solidarności, niemieckie związki zawodowe, przedstawiciele polskiej emigracji, antykomunistyczna opozycja w NRD, publicyści, artyści i tłumacze, przedsiębiorstwa i postacie świata biznesu, fundacje, partnerstwa miast oraz stowarzyszenia, a wśród nich Towarzystwa Niemiecko-Polskie.
Spoczywa na nas odpowiedzialność: wstąpienie Polski do NATO i Unii Europejskiej jest wielką szansą na ostateczne przezwyciężenie polsko-niemieckich rozbieżności, jak również na utrzymanie pokojowego rozwoju naszego kontynentu. Pojednanie polsko-niemieckie oraz integracja europejska są więc naszą wspólną przyszłością, której nie wolno poświęcać na rzecz rzekomych wewnątrzpolitycznych korzyści poprzez sięganie po dawne stereotypy wroga. Zwracamy się więc z apelem do wszystkich, którym leżą na sercu stosunki polsko-niemieckie: polityka partnerstwa i przyjaźni, która po 1989 roku osiągnęła tyle dobrego w Europie, powinna być kontynuowana w imię przyszłości. My, niżej podpisani, będziemy nadal działać w duchu zaufania i porozumienia między naszymi państwami, a naszą przyszłość widzimy w zjednoczonej Europie.
dr Angelica Schwall-Düren - przewodnicząca
prof. dr Rita Süssmuth - przewodnicząca kuratorium

Apel podpisały już setki osób z Polski i Niemiec. Każdy może się przyłączyć, gdyż podpis można złożyć na stronie internetowej www.polenunddeutsche.com/?lang=pl

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska