Dzisiaj jest poniedziałek, 03 sierpnia 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 16 z dnia 17.04.2007

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Szpital prawie prywatny
Ostatni świadkowie historii
Z Berlina do Morynia?
Nowe twarze
Włochaty w Chojnie
Uchylić uchwały
Wylatujcie nad poziomy
Forma to nie wszystko
Piłka nożna

Szpital prawie prywatny

Jeżeli wojewoda nie wniesie zastrzeżeń, to niebawem rozpocznie się proces likwidacyjny Szpitala Powiatowego w Gryfinie celem przekształcenia go w zakład niepubliczny, czyli prywatny. Uchwałę o likwidacji szpitala publicznego podjęła Rada Powiatu podczas sesji 5 kwietnia. Decyzja likwidacyjna była starannie przygotowywana i długo dyskutowana na posiedzeniach komisji. Powstało parę wątpliwości, które starano się wyjaśnić. Najważniejszą z nich wyłuszczył na sesji radny Bolesław Paulski, pytając, czy dotychczasowe umowy ze spółką Intermed z Nowogardu (która dotychczas prowadzi szpital) nie czynią jej na tyle uprzywilejowaną, że będzie ona dzierżawcą szpitala bez konieczności uczestniczenia w przetargu. Starosta Wojciech Konarski, a także członek zarządu poprzedniej kadencji Adam Nycz dowodzili, że takich obaw nie ma i spółka ta musi na równi z innymi przystąpić do przetargu. Do dyskusji włączyli się prawnicy, lecz ich wywody niewiele wyjaśniły, bo zaprezentowali odrębne stanowiska w zależności od tego, którą stronę reprezentowali.
Mimo pewnych wątpliwości, zdecydowana większość radnych uznała, że możliwie szybka prywatyzacja to jedyny ratunek dla szpitala, który tonie w długach. Przeciw uchwale likwidacyjnej głosował jedynie Rafał Mucha i Bolesław Paulski, a wstrzymał się od głosu Bronisław Krzyżanowski.

Gdy rozpocznie się proces likwidacyjny, świadczenia zdrowotne mają być prowadzone bez zakłóceń w dotychczasowym zakresie. Nowy podmiot medyczny do prowadzenia szpitala zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Powiat odda mu w dzierżawę obiekty i majątek ruchomy. Od tego momentu zakład musi już liczyć tylko na siebie. Jak powiedział na sesji starosta, prywatyzowanych szpitali jest niewiele, bo są podobne problemy jak w Gryfinie. Sam proces rozliczenia z dzierżawcą nie będzie łatwy, bo trzeba zinwentaryzować i wycenić majątek, uregulować długi, rozwiązać stare umowy, zawrzeć nowe, podjąć szereg innych działań związanych z przekształceniem placówki.
Obradom sesyjnym przysłuchiwał się lekarz wojewódzki Dariusz Lewiński.
(tw)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska