Dzisiaj jest wtorek, 19 października 2021 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 35 z dnia 28.08.2007

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Złożoność losów jest bogactwem regionu
Oświatowe zmiany
Chojna wśród liderów
Drogi: starosta jest optymistą
Bitwa o bitwę pod Cedynią
Tropem Wołodyjowskiego
Polsko-ukraińskie partnerstwo młodzieży
Boks w Chojnie

Złożoność losów jest bogactwem regionu

Dni Integracji Europejskiej, Przyjaźni i Ekumenizmu w Chojnie (taką nieco zmodyfikowaną nazwę przybrała ta impreza) co roku mają swe stałe ważne punkty. Tym razem nowym istotnym wydarzeniem była piątkowa konferencja naukowa "Chojna i okolice na przestrzeni wieków". Obejmowała szeroki zakres: od średniowiecznych korzeni miasta po lata powojenne. Referaty wygłosili znani historycy z Uniwersytetu Szczecińskiego i Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz pracownicy Biura Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie. Teksty i ich niemieckie streszczenia opublikowano w specjalnym wydawnictwie. Znaczenia konferencji (do której będziemy wracać) trudno przecenić, bo Chojna miała pod tym względem wieloletnie zaniedbania. Dlatego cieszy zapowiedziane przez szczecińskich naukowców opracowanie monografii miasta, a także kontynuowanie podobnych sesji. Niewątpliwie niezbędne jest uwzględnienie w nich ogromnych archiwów niemieckich oraz wyników prowadzonych w ostatnich latach badań archeologicznych. Interesujące byłoby też poszerzenie konferencji o dyskusje, a tematy wręcz leżą na ulicy.

Kwiaty na cmentarzu składają: od lewej - Michael Kowalewski, Ed Weber i Jeremy Barker. Z tyłu ks. Michael Downey

Na Dni Integracji... - oprócz dawnych niemieckich mieszkańców z przewodniczącym Fundacji Kościół Mariacki w Chojnie Peterem Helbichem na czele - przyjechali też specjalni goście: Ed Weber z Luksemburga - przewodniczący organizacji Douzelage (zrzeszającej po jednym mieście z krajów Unii Europejskiej, w tym Chojnę), Jeremy Barker z angielskiego Sherborne - honorowy przewodniczący Douzelage, katolicki ksiądz Michael Downey z Sherborne (był jednym z celebransów sobotniego nabożeństwa ekumenicznego) oraz artysta-malarz i historyk sztuki Michael Kowalewski - Anglik z polskimi korzeniami. Na początku konferencji Ed Weber przytoczył słowa Konrada Adenauera, według którego fundamentalnym zadaniem Europejczyków jest budowa wspólnoty. - Wizja ojców-założycieli Unii Europejskiej stała się rzeczywistością i mamy Europę, w której panuje pokój. Ale integracja wymaga ciężkiej pracy. Tylko razem będziemy w stanie stworzyć zjednoczoną Europę jako dobre i bezpieczne miejsce do życia - stwierdził szef Douzelage.

Nabożeństwo ekumeniczne w kościele Mariackim odprawiono już po raz 19. Pastor Bertold Schwarz z Hanoweru powiedział w jego trakcie: - Mimo wielkiego zaangażowania i wielu starań, w minionym roku niewiele udało się zrobić na wieży KM. Przeszkodą była biurokracja i oczywiście brak pieniędzy, a także atmosfera polityczna między naszymi krajami nie była zbyt korzystna. Europejski proces integracyjny tylko z trudem posuwał się naprzód. Zbyt wielkie były zróżnicowane wyobrażenia naszych rządów o przyszłej Europie. I w końcu też wypowiedzi papieża dotyczące ekumenizmu były mało sprzyjające i dla ewangelickich chrześcijan w Niemczech mało radosne. Ale nie traćmy nadziei. Odbudowa tego pięknego starego kościoła Mariackiego jest kontynuowana, przecież prace zostały już ponownie podjęte. Historii nie da się zawrócić ani w Europie, ani tym bardziej tutaj w Chojnie - stwierdził pastor i na zakończenie dodał po polsku: - Jesteśmy Polakami i Niemcami. Chcemy nimi pozostać, ale jesteśmy także Europejczykami. Jesteśmy i zostaniemy katolikami i ewangelikami. Ale przede wszystkim jesteśmy chrześcijanami, bo mamy tylko jednego Boga.

Abp Przykucki błogosławi uczestników nabożeństwa ekumenicznego
Ks. arcybiskup-senior Marian Przykucki w dwujęzycznej homilii powiedział m.in.: - Prawdziwy ekumenizm to nie jakieś getto. To jest szukanie tego, co jest wspólne, co usuwa wszelkie podziały. Nie chodzi tu tylko o konferencje i rozmowy religijne, ale przede wszystkim o wspólną modlitwę, wspólną duchowość. Realizujemy to przez nasze wspólne dzisiejsze spotkanie w Chojnie.

Wcześniej przy kamieniu pamięci na cmentarzu burmistrz Adam Fedorowicz powiedział: - Nasze nabożeństwa ekumeniczne we wspólnie odbudowywanym kościele Mariackim dowodzą, że po latach nieufności i wzajemnych oskarżeń możliwa jest wspólna modlitwa, możliwe jest poszukiwanie wzajemnego przebaczenia za doznane krzywdy, możliwe jest budowanie zaufania i obopólnego zrozumienia. Podczas tych spotkań mogliśmy przełamywać stereotypy utrwalone wieloletnią tradycją oraz próbować zrozumieć, jak ważna jest umiejętność bycia otwartym na problemy i odmienne poglądy innych ludzi. Wartości te są budulcem tolerancji, która jest jednym z fundamentalnych praw demokracji. Ze złożoności ludzkich losów i historii tego regionu wynika jego wielokulturowe dziedzictwo. Obszar ten stał się ojczyzną w sensie duchowym dla wszystkich, którzy czują się z nim blisko związani, niezależnie od narodowości. Nie chodzi tu tylko o patriotyzm, a już wcale nie o ten nakazany, lecz o poczucie tożsamości kulturowej.
Chór z Hanoweru


Tekst i fot. Robert Ryss

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska