Dzisiaj jest piątek, 14 sierpnia 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 40 z dnia 30.09.2008

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Jednak nowy wodociąg w Gryfinie
Odkurzanie pamięci
Nowa radna nową wiceprzewodniczącą
Chojna szuka dochodów
Spora nadwyżka
Sportowe wizje i realia
Sport

Jednak nowy wodociąg w Gryfinie

Niezbędna jest budowa wodociągu od ujęcia wody w Krzypnicy do Gryfina. Przyspieszymy o parę lat nasze zamierzenia, bo w planach długoterminowych mieliśmy to realizować jako główne źródło zaopatrzenia miasta w wodę - powiedział na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 18 września burmistrz Henryk Piłat. - Skażenie w obrębie studni nr 6 utrzymuje się nadal na wysokim poziomie 300-400 jednostek przy dopuszczalnej normie 10, a w gruncie w niedalekiej odległości od studni jest bardzo wysokie (7-9 tys. jednostek). Tak więc chociaż obecnie stan wody w Gryfinie jest dobry, bezwzględnie potrzebne jest zabezpieczenie miasta i budowa wspomnianego wodociągu do Krzypnicy - podkreślił Piłat.
(tw)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska