Dzisiaj jest wtorek, 22 czerwca 2021 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 43 z dnia 21.10.2008

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Nadzieja na szybkie rozstrzygnięcia
Nagrodzeni nauczyciele
Skarbnik-doktor
Jubileusze szkół
Kolejny tytuł dla Zielina
W Widuchowej znów po angielsku
Sport

Skarbnik-doktor

"Ocena adekwatności dochodów w małych i średnich gminach na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego" - to tytuł rozprawy doktorskiej napisanej (i obronionej 29 września) przez skarbnika Cedyni Joannę Bajsarowicz. 14 października spotkała się ona w hotelu Piast w Cedyni, aby przy symbolicznej lampce szampana podziękować wszystkim, którzy ją wspierali i mobilizowali do sfinalizowania niełatwego dzieła. Nie było to proste, bo nie pracując na uczelni i pełniąc od 15 lat odpowiedzialną funkcję skarbnika gminy, trzeba było dużo wyrzeczeń i nie lada determinacji, by dopiąć swego. Jak zwykle w takich sytuacjach zadecydowała pasja, bo pani Joanna wyznała, że gminne finanse to jej hobby. Praca została nagrodzona przez rektora, a także otrzymała jednoznacznie pozytywne i pochlebne recenzje trzech profesorów ekonomii z różnych uczelni. Promotorem była prof. Teresa Lubińska (pierwsza minister finansów w rządzie PiS) z Uniwersytetu Szczecińskiego, która mocno i wręcz emocjonalnie zaangażowała się w to, by jej doktorantka osiągnęła cel. - Jej wsparcie było decydujące - wyznała J. Bajsarowicz.
Obszerna praca (ponad 350 stron) skupia się na analizie struktury dochodów i wydatków gmin naszego województwa w latach 2002-2006. Obejmuje 110 gmin z pominięciem tylko samorządów wielkomiejskich. Jak podkreślano w recenzji, autorką jest praktyk, dzięki czemu wszystkie ustalenia poparte są własnym doświadczeniem. Uznano, iż rozprawa może być poważnym przyczynkiem do konstruowania mechanizmów finansowania małych i średnich gmin. J. Bajsarowicz wielokrotnie podkreślała, że mechanizm wyrównywania różnic (rekompensat za powierzone zadania) nie jest doskonały. Cierpią na tym mniejsze gminy, gdyż nie mają dostatecznie silnego lobbingu. - Duże miasta skutecznie się o swoje upominają - podkreślała. Apelowała do obecnych na spotkaniu skarbników, żeby śmielej artykułowali swoje uwagi na forach publicznych.

Tak szeroka analiza kształtowania się dochodów gmin na przestrzeni kilku lat to już nie wyrywkowe dane, lecz poważne opracowanie, pozwalające prześledzić zmiany finansowania samorządów. Zapewne będzie to ciekawa lektura dla skarbników, wójtów, burmistrzów i niektórych radnych. Szczególnie cenne są końcowe rozdziały, wskazujące na kierunki zmian, jakie powinny nastąpić, aby zasilanie samorządów było adekwatne do powierzonych im zadań. Nierespektowanie zasady adekwatności jest szczególnie widoczne przy subwencji oświatowej, gdzie ponad 90 proc. gmin musi wspierać oświatę ze środków własnych.

Do rozprawy doktorskiej J. Bajsarowicz jeszcze wrócimy, starając się pokazać, jak na tle gmin województwa wyglądają samorządy naszego powiatu.
Tekst i fot. Tadeusz Wójcik

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska