Dzisiaj jest wtorek, 22 czerwca 2021 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 43 z dnia 21.10.2008

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Nadzieja na szybkie rozstrzygnięcia
Nagrodzeni nauczyciele
Skarbnik-doktor
Jubileusze szkół
Kolejny tytuł dla Zielina
W Widuchowej znów po angielsku
Sport

Jubileusze szkół

Wspominali i dziękowali
17 października Liceum Ogólnokształcące w Chojnie obchodziło jubileusz 50-lecia. W kościele Mariackim odprawiono mszę św. w intencji absolwentów i pracowników. Sprawowali ją księża (absolwenci LO) pod przewodnictwem chojnianina Dariusza Żarkowskiego - proboszcza parafii w Kamieniu Pomorskim. Kazanie wygłosił ks. Piotr Dzedzej, wspominając młodzieńcze lata w dobrej szkole, gdzie (nawiązując do słów Jana Pawła II) "prawie wszystko się zaczęło". Z LO wywodzi się kilkunastu księży. Część z nich przebywała właśnie w Rzymie w związku z 30-rocznicą wyboru papieża-Polaka.

Plejada byłych dyrektorów LO
Uroczystość w budynku LO rozpoczęto odsłonięciem tablicy pamiątkowej. Dokonał tego pierwszy dyrektor Zbigniew Sroka, kierujący liceum w latach 1958-72. Na jubileusz przybyli wszyscy (oprócz Janiny Kaweckiej) dyrektorzy. Z. Sroka przypomniał pierwsze lata funkcjonowania placówki, podkreślając trudności spowodowane odgórnymi decyzjami władz oświatowych i akcentując determinację kadry pedagogicznej oraz społeczeństwa Chojny, aby nie zmarnować szansy funkcjonowania w tym mieście szkoły średniej. Dawni dyrektorzy otrzymali z rąk obecnej - Adriany Salamończyk kwiaty i podziękowania za wkład w rozwój szkoły. Serdecznie powitano też pierwsze absolwentki z 1962 roku: Teresę Lizak (Kurlit) i Zofię Rękas. Gratulacje jubilatce składali m.in.: wicekurator Maria Borecka, burmistrz Adam Fedorowicz i starosta Wojciech Konarski, który powiedział, iż władze powiatu zamierzają niebawem rozpocząć budowę przy szkole hali sportowej.
Dyrektor Adriana Salamończyk (absolwentka z 1983 r.) przywoływała wspomnienia osobiste, podkreślając, że LO to prawie jej całe życie: - Teraz wiem, że chojeńskie liceum było dla takich jak ja - z Piasku, z Polesin, Strzelczyna czy Godkowa - nie tylko kuźnią wiedzy, ale szansą na życie, oknem na świat, źródłem poczucia własnej wartości i życiowej odwagi. Tu poznałam męża, tu uczyła mnie teściowa, tę szkołę kończyła moja córka, tu obecnie pracujemy - ja i mój mąż - powiedziała. Zaakcentowała duży wkład swoich poprzedników w dzieło budowania dobrej szkoły, a w szczególności jej pierwszego dyrektora Z. Sroki.
W sentymentalnej podróży podczas pokazu audiowizualnego odtworzono najważniejsze wydarzenia z życia szkoły. Śmiechem, brawami i głośnymi komentarzami reagowano na fotki z wykopków, zabaw szkolnych, pochodów 1-majowych itp. Młodzież zaprezentowała spektakl przygotowany przez Magdę Ziętkiewicz. Był to żywy obraz rzeczywistości lat 50., okresu przełomu ustrojowego i aktualnych problemów młodzieży. Nie mniejsze dylematy ma nauczycielka (a może też szkoła), która musiała przechodzić metamorfozę od czasów ZMP, partyjnych dyrektyw, zrywu Solidarności do wolnej Polski. Podczas uroczystości zaprezentował się także uzdolniony licealista Maksymilian Stryczek, wykonując dedykowane nauczycielom, dyrektorom i byłym absolwentom utwory fortepianowe.
Następnie goście (w głównej części absolwenci) przy kawie spotykali się w klasowych grupkach, odnajdując dalszych znajomych i nauczycieli. Dużym zainteresowaniem cieszyły się kroniki szkolne i klasowe. Co jakiś czas dało się słyszeć śmiech i okrzyki zdziwienia: "To ty?!".
Z okazji jubileuszu organizatorzy wydali publikację zawierającą wiele faktów z przeszłości, wywiady, zdjęcia oraz spis wszystkich 4440 absolwentów.
Tekst i fot. Tadeusz Wójcik

Pół wieku służy dzieciom
Państwowy Zakład Wychowawczy w Chojnie powstał we wrześniu 1958 roku w budynkach przedwojennego szpitala przy ul. Podmurze. Lokalizacja nie zmieniła się do dziś. Pierwszym dyrektorem był Zygfryd Kokiel, piastujący tę funkcję aż 27 lat. "Tylko" 17 lat kierował instytucją Karol Głodny. Od 2003 r. dyrektorem jest Natalia Sikora. W międzyczasie w 1984 r. placówkę przemianowano na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
Wicestarosta Jerzy Miler przekazuje gratulacje dyrektor Natalii Sikorze
Jubileusz 50-lecia działalności świętowano 17 października w obecności wszystkich dotychczasowych dyrektorów. Przybyli też dawni nauczyciele, władze powiatu i gminy. Zaprezentowano historię placówki, która od 1985 r. nosi imię Mieszka I, dlatego podczas piątkowej uroczystości uczniowie zaprezentowali przedstawienie nawiązujące do mitu piastowskich ziem. Uczestniczyli też członkowie Cedyńskiego Bractwa Historycznego Comitatus.
Ostatnie lata przyniosły duże zmiany w chojeńskim ośrodku. W ub. roku do największego budynku starostwo przeniosło z Binowa Dom Dziecka. W miejsce jednego z internatów wybudowano nowy (trwają ostatnie prace). Trzy lata temu gruntownie zmodernizowano kuchnię i stołówkę. Od roku funkcjonuje w SOSW - oprócz podstawówki i gimnazjum - ponadgimnazjalna szkoła przysposabiająca do pracy dla uczniów z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym.
(tekst i fot. rr)

Gogolice doczekały jubileuszu
Od lewej: wiceburmistrz Edmund Zioła, burmistrz Zbigniew Kitlas, przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Śliwiński i dyrektor szkoły Elżbieta Moska
Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Gogolicach połączony był z obchodami 60-lecia tej placówki. O mały włos nie doczekałaby ona tego jubileuszu, gdyż - przypomnijmy - w grudniu Rada Miejska Trzcińska-Zdroju podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły. Jednak po protestach lokalnej społeczności i po deklaracjach zaangażowania się w pomoc placówce ze strony mieszkańców - władze gminy wycofały się. 14 października uroczystości jubileuszowe przebiegały już w optymistycznych nastrojach, a burmistrz Zbigniew Kitlas nagrodził dyrektor Elżbietę Moskę. Wśród gości byli też przedstawiciele Polskiego Komitetu z holenderskiego miasteczka Graft-De Rijp (z którym współpracuje gmina i szkoła w Gogolicach) oraz partnerzy niemieccy.
(tekst i fot. rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska