Dzisiaj jest wtorek, 29 września 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 12 z dnia 24.03.2009

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Nasi w Berlinie
Czy Chojnę obecnie stać na muzeum, na które niewątpliwie zasługuje...
Swobodnie o Swobnicy (3)
15 lat na rzecz integracji
Postawili na drogi
Ostry finisz
Tam, gdzie pieprz rośnie (4)
Sport

15 lat na rzecz integracji

Chojeńsko-Gryfińskie Stowarzyszenie Wspólnej Europy skończyło 15 lat. Powstało 8 grudnia 1993 r. w Chojnie (wówczas jeszcze w nazwie bez "Gryfińskie") pod wpływem idei jak najgłębszej integracji naszego kontynentu. Ściśle współdziałało z partnerską niemiecką organizacją Europa Union z powiatu Uckermark, której przewodził nieżyjący już Gerhard Polack. Wspólnie przełamywano na polsko-niemieckim pograniczu rozmaite stereotypy i uprzedzenia, których nadal nie brakuje. Ważnym elementem jest działalność charytatywna: corocznie przygotowuje się świąteczne paczki dla dzieci z ubogich rodzin z okolic Chojny. Liczące obecnie 66 członków ChGSWE angażuje się też w odbywające się każdego sierpnia Dni Integracji Europejskiej. Warto dodać, że w Instytucie Politologii i Europeistyki US powstała rok temu praca magisterska o współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania na przykładzie ChGSWE. Jej autorką jest Mariola Jennek.

Gerard Lemke wraz z dwoma wiceprzewodniczącymi: Ewą De La Torre i Januszem Siedmiogrodzkim
Walne zgromadzenie stowarzyszenia odbyło się 18 marca w Chojnie z udziałem m.in. przewodniczącego Europa Union z Uckermarku Joachima Benthina, burmistrza Chojny Adama Fedorowicza i przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Kowalczyka. Członkowie stowarzyszenia udzielili za ub. rok absolutorium zarządowi kierowanemu od wielu lat przez Gerarda Lemkego.
(tekst i fot. rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska