Dzisiaj jest wtorek, 29 września 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 12 z dnia 24.03.2009

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Nasi w Berlinie
Czy Chojnę obecnie stać na muzeum, na które niewątpliwie zasługuje...
Swobodnie o Swobnicy (3)
15 lat na rzecz integracji
Postawili na drogi
Ostry finisz
Tam, gdzie pieprz rośnie (4)
Sport

Postawili na drogi

Wyboista droga do Dłużyny
W ubiegłym roku chwaliliśmy gminę Banie za kilka znaczących inwestycji drogowych, które realizowano z funduszów własnych bądź wspólnie z powiatem i województwem. Efektem był gruntowny remont paru dróg, poprawa nawierzchni niektórych odcinków, ułożenie nowych chodników. Tywica, Dłusko, Babinek, a przede wszystkim Baniewice diametralnie zmieniły wygląd. W tym roku postanowiono iść za ciosem, również stawiając na drogi. Opłaca się, bo na tego typu inwestycje jest szansa dużego dofinansowania z różnych źródeł.
Obecnie ogłoszono już przetarg na remonty dwóch dróg lokalnych: Swobnica - Piaski i Banie - Sosnowo. Gmina otrzyma 40 proc. wsparcia z marszałkowskiego funduszu ochrony gruntów rolnych. Kosztorys modernizacji ponad 3 km dróg wynosi 1,73 mln zł. Następną inwestycją o prawie takiej samej wartości będzie modernizacja drogi Górnowo - Dłusko Gryfińskie na odcinku 2,6 km. Położona będzie nakładka asfaltowa i utwardzone pobocza. Jest duża szansa dofinansowania z programu przebudowy dróg lokalnych, potocznie zwanego schetynówką. Gmina już w roku ubiegłym składała wniosek, lecz zabrakło jej 1 pkt, aby otrzymać dofinansowanie.
Kontynuowane będą także wspólne inwestycje z powiatem. Gmina ma dofinansować remont drogi powiatowej Banie - Dłużyna (odcinek około 2,5 km). Droga jest tak zniszczona, że drobne naprawy nie mają sensu i zdecydowano się na asfaltową nakładkę.
Władze gminy zabiegają także o dokończenie inwestycji Wojewódzkiego Zarządu Dróg, czyli budowy ronda w Baniewicach. W zeszłym roku kosztem około 1,5 mln wyremontowano drogę przez tę miejscowość i do sfinalizowania całości pozostało skrzyżowanie w z drogą powiatową Chojna - Baniewice.

To jeszcze nie wszystkie prace drogowe, jakie zamierza się wykonać w tym roku, bo przewidziano także budowę zatoczki autobusowej w Babinku i kilkudziesięciu metrów chodnika. Budowę chodnika i poprawę nawierzchni zaplanowano ponadto w Baniach w obrębie ul. Sosnowej oraz dokończenie chodnika przy jeziorze w ciągu drogi wojewódzkiej.

Gdyby wszystkie inwestycje zostały zrealizowane, to zapewne Banie będą liderem w naszym rejonie w dziedzinie poprawy jakości dróg.
Tekst i fot. Tadeusz Wójcik

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska