Dzisiaj jest czwartek, 19 września 2019 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 35 z dnia 01.09.2009

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Wielu gości, wiele wydarzeń
Czy chcemy jedności?
Potrzebna jest rezygnacja ze stereotypów
Terra Incognita w Chojnie
Wielkie Sztukowanie
Namiętnie o TBS
Czy burmistrz wdepnął w bagno?
Piłka nożna

Terra Incognita w Chojnie

We wrześniu w gościnnych progach Biblioteki Miejskiej w Chojnie po raz kolejny spotka się grupa inicjatywna nowego Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego "Terra Incognita". Powstająca pozarządowa organizacja swojego działania nie zamierza ograniczać do samej Chojny - wręcz przeciwnie, chce obudzić siły całego regionu. Nasz region postrzegany jest tutaj jako terra incognita - terytorium nieokreślone ścisłymi granicami, a przy tym pełne tajemnic, niemal nieznane, czekające na ludzi, którzy mają w sobie pasję lub chcą ją w sobie świadomie obudzić.
Co zamierzamy? Przede wszystkim: wspierać kulturę rozumianą najszerzej, czyli jako samoświadomość mieszkańców wszystkich grup wiekowych. Oznacza to zadania edukacyjne, popularyzowanie wiedzy historycznej o regionie, promocję sztuki, ale także, a może przede wszystkim stworzenie platformy do podejmowania istotnych dla społeczności lokalnej tematów związanych z jej funkcjonowaniem, z rozwijaniem jej regionalnej tożsamości na bazie jej barwnej przeszłości.
Stawiamy przed sobą dwa ambitne zadania. Pierwszym z nich jest wydawanie "Rocznika Chojeńskiego", redagowanego m.in. przez historyków z Uniwersytetu Szczecińskiego, dla których Ziemia Chojeńska jest tematem ich badań. Ma być to pismo historyczno-społeczne, służące popularyzacji badań nad przeszłością naszego regionu, mobilizujące do poznawania jego walorów krajoznawczych i wspierające społeczną aktywność jego mieszkańców. Teksty do pierwszego numeru są już zebrane. Napisali je znani w regionie historycy i regionaliści, np. Edward Rymar, Marian Anklewicz czy Przemek Lewandowski. Drugie zadanie jest jeszcze ambitniejsze: dążenie do powstania w Chojnie muzeum - nowoczesnej placówki, która nie będzie systemem zakurzonych gablot, ale ośrodkiem edukacji, kultury, a nawet kulturalnej i historycznej przygody - magnesu przyciągającego dzieci, młodzież i dorosłych z najbliżej okolicy oraz z odległych zakątków kraju i Europy, a nawet świata. Kto uświadomi sobie walory naszego regionu, nie będzie się dziwił takim śmiałym planom - jesteśmy o tym przekonani. Realizacji nazwanych wyżej działań towarzyszyć będzie także praca bardziej codzienna, jak organizowanie spotkań, pokazów, odczytów, spacerów czy wędrówek.

Spotkanie odbędzie się 10 września o godzinie 19 w bibliotece w Chojnie (Ratusz). Będzie można porozmawiać z historykami, regionalistami i sympatykami naszego wspaniałego miejsca na ziemi, podzielić się uwagami i propozycjami, zadać pytania, otrzymać dokładne informacje na temat celów powstającego stowarzyszenia. Wszyscy zachęceni i gotowi do działania będą mogli stać się członkami założycielami tworzącej się organizacji pozarządowej. Zapraszamy serdecznie!
Saba Keller i Paweł Migdalski w imieniu grupy inicjatywnej

Kontakt: [email protected], [email protected]

do góry
2019 ©  Gazeta Chojeńska