Dzisiaj jest wtorek, 22 czerwca 2021 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 41 z dnia 13.10.2009

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Jezioro Jeleńskie wysycha?
Skandal z drogami trwa
Burmistrz Piłat bez wyroku
Pieniądze dla wsi
Igłą w Pierogi
Włóczykij w Warszawie
Bociany starosty
I chcieliby, i boją się
Nie chcą fermy norek
Praca i przygoda
Sport

Jezioro Jeleńskie wysycha?

Jezioro Jeleńskie jest jedną z atrakcji naszego terenu. Położona 9 km od Chojny plaża w Jeleninie pełni funkcję kąpieliska miejskiego. Malownicza okolica przyciąga też turystów, a także ludzi, którzy przenieśli się tu z daleka i osiedlili na stałe. Dlatego duże zaniepokojenie wywołują sygnały o degradacji tego jeziora i systematycznym obniżaniu się lustra wody. Grupa osób zajmujących się tą sprawą wysłała na początku października list otwarty do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Podpisało się pod nim ponad 300 osób. Oto jego treść:

Poziom wody z października 2002
List otwarty - akcja z ramienia inicjatywy mieszkańców wsi Jelenin i okolic gminy Chojna oraz wszystkich zainteresowanych pod hasłem "Ratujmy Jezioro Jeleńskie"
W związku z drastycznie szybkim tempem spadku poziomu wody w Jeziorze Jeleńskim, zwracamy się o przeprowadzenie kontroli i ustalenia przyczyn powyższego stanu rzeczy. Załącznik nr 2 i nr 3 dokumentuje stan poziomu wody w październiku 2002 r. oraz we wrześniu 2009. Załącznik nr 8 dokumentuje stan w odstępie 5 miesięcy oraz 29 dni. Jak widać na zdjęciach, jest to stan, którego nie można tłumaczyć tylko zmianami klimatycznymi albo niskimi opadami atmosferycznymi. W momencie, kiedy co roku notowany jest wysoki stan wód na Odrze, w naszym jeziorze brakuje znacznej ilości wody, a stan lustra wody jeziora nieustannie się obniża. W czasie kontroli prosimy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
1. Jezioro Jeleńskie posiada cztery naturalne dopływy zasilające, które w chwili obecnej nie funkcjonują ze względu na zaniedbanie, częściowe zniszczenie albo zasypanie: 1) dopływ do jeziora położonego na wysokości 58,8 m n.p.m. ze strony jez. Mierno, położonego na wysokości 59 m n.p.m., 2) dopływ z małego jeziora leśnego, położonego na wysokości 61,1 m w okolicy Brwic, 3) dopływ ze źródła biorącego swój początek z bagien, położonych na wysokości 68 m, 4) dopływ z pobliskich leśnych oczek wodnych, położonych na wysokości 78 m.
2. Prosimy o szczegółową analizę operatu środowiskowego inwestycji Wodociągów Zachodniopomorskich w Brwicach. Jesteśmy zdania, że pompy głębinowe umiejscowione w tej miejscowości obciążają w znacznym stopniu liczne, symbiotyczne zbiorniki wodne zasilające jezioro, powodując ich wysychanie, a jako skutek pośredni - obniżanie się poziomu wody w Jez. Jeleńskim. Przykładem takiego zbiornika wodnego jest znajdujące się niedaleko Brwic, a w odległości 1,3 km od Jez. Jeleńskiego małe jezioro leśne. Połączone jest zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio z J. Jeleńskim.
3. Biorący początek z Jez. Jeleńskiego Potok Jeleński, w innych materiałach źródłowych zwany również Kalicą lub Małą Kalicą, jest naturalnym odpływem od jeziora, płynącym w kierunku rzeki Rurzycy. W chwili obecnej, ze względu na niski poziom lustra wodnego jeziora. jest wyschnięty. Woda w potoku pojawia się dopiero w odległości 1,2 km między Brwicami a Czartoryją.
4. Spiętrzenie wody na obszarze około 7 ha w miejscu dawnego bagna z powodu zasypania jednego z głównych dopływów do Jez. Jeleńskiego.
Poziom wody z września 2009
Prosimy o podjęcie natychmiastowych środków prewencyjnych, zabezpieczających Jezioro Jeleńskie przed dalszym wysychaniem, to jest:
1. Udrożnienie dopływu do jeziora ze strony jez. Mierno, zapewniając zasilanie Jez. Jeleńskiego szczególnie w okresie wiosennym i podczas opadów atmosferycznych.
2. Udrożnienie dopływu z pobliskich bagien, zapewniając całoroczne zasilanie jeziora.
3. Regularne pomiary wysokości lustra wodnego jeziora, temperatury, ilości opadów oraz ilości rzeczywistego poboru wód głębinowych z ujęcia w Brwicach. W ten sposób stworzony bank danych pozwoli na ocenę skuteczności podjętych kroków.

List opatrzony jest obszerną dokumentacją fotograficzną i kartograficzną. Został też wysłany do wojewody zachodniopomorskiego i Urzędu Miejskiego w Chojnie.

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska