Dzisiaj jest poniedziałek, 28 września 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 41 z dnia 13.10.2009

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Jezioro Jeleńskie wysycha?
Skandal z drogami trwa
Burmistrz Piłat bez wyroku
Pieniądze dla wsi
Igłą w Pierogi
Włóczykij w Warszawie
Bociany starosty
I chcieliby, i boją się
Nie chcą fermy norek
Praca i przygoda
Sport

Pieniądze dla wsi

Na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z udziałem marszałka województwa Władysława Husejki podpisano 6 października pierwsze umowy na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - "Odnowa i rozwój wsi". Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję w tej sprawie tydzień wcześniej. Wśród pięciu pierwszych beneficjentów, z którymi podpisano umowy, jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baniach. Ogółem w ramach "Odnowy i rozwoju wsi" złożono 154 wnioski, a pozytywną weryfikację przeszło 137. Najczęściej składano je na budowę lub modernizację obiektów publicznych, szlaków turystycznych, placów zabaw, odnawianie zabytkowych kościołów.
Celem programu jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, głównie poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, a także umożliwienie rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. Wnioskodawcami są gminy, samorządowe instytucje kultury, związki wyznaniowe, pozarządowe organizacje pożytku publicznego. W okresie realizacji programu maksymalna wysokość dofinansowania w jednej miejscowości to 500 tys. zł. Dotacja do jednego projektu nie może być niższa niż 25 tys. zł. Poziom pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi maksymalnie 75 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji, czyli wymagany wkład własny to co najmniej 25 proc.

Oto zakwalifikowane wnioski z terenu naszego powiatu. Na pierwszym miejscu wymieniamy wnioskodawcę. Podajemy koszty zakwalifikowane przez komisję, a nie koszty całkowite inwestycji.

* parafia rzymskokatolicka pw. św. Judy Tadeusza w Lubiczu - remont elewacji zabytkowej wieży kościoła pw. św. Anny w Babinku (gm. Banie): koszt 99 995 zł, dofinansowanie 75%
* parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Klępiczu (gm. Moryń) - renowacja elewacji ściany zachodniej wieży kościoła parafialnego: 65 640 zł - 75%
* Trzcińskie Centrum Kultury - remont budynku TCK w Trzcińsku-Zdroju wraz z filią w Góralicach: 520 518 zł - 50%
* gmina Banie - poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej w Baniewicach i Swobnicy w celu kultywowania tradycji: 1 137 421 zł - 44%
* gmina Trzcińsko-Zdrój - remonty świetlic wiejskich w Rosnowie i Stołecznej: 630 995 zł - 75%
* Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baniach - utworzenie Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach: 935 908 zł - 53%
* gmina Mieszkowice - remont świetlic wiejskich w Wierzchlasie, Goszkowie, Kurzycku, Czelinie i remizy w Kłosowie: 513 770 zł - 75%
* gmina Widuchowa - remont świetlic wiejskich w Pacholętach, Ognicy i Żarczynie: 710 546 zł - 60%
* gmina Chojna - remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zatoni Dolnej, wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Mętnie: 411 662 zł - 63%
* Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu - remont i wyposażenie wiejskiego centrum społeczno-kulturalnego w Mirowie, budowa placu zabaw z boiskiem do siatkówki: 289 853 zł - 75%
* gmina Moryń - rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu: 422 786 zł - 75%
* parafia rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej Pokoju - remont dachu i wieży zabytkowego kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Starej Rudnicy (gm. Cedynia): 109 419 zł - 75%
* Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu - budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Bielinku: 846 283 zł - 50%
* gmina Cedynia - poprawa standardu infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne w Starym Kostrzynku, Lubiechowie Dolnym i Lubiechowie Górnym: 516 542 zł - 50%
Robert Ryss

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska