Transodra Online
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 16 z dnia 20.04.2010

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
W hołdzie ofiarom katastrofy
Żałobne nastroje i żałosne słowa
Requiem - wieczny odpoczynek
FIFArt do połowy
Unijne pieniądze na ścieżki rowerowe
Młodzież na Litwie
Nie bójcie się funduszu!
Wspólnie i twórczo
Sport, taniec i edukacja

Wspólnie i twórczo

Na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego zatwierdzono 2 marca złożony w styczniu i przyjęty bez uwag projekt "Wspólnie - twórczo - Mieszkowice 2010". Przygotował go Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg IVA Euroregionu Pomerania. Całkowita wartość projektu to 21 tys. euro, a unijne dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego wynosi 85 proc., zaś z budżetu państwa 10 proc. Główną ideą są integracyjne spotkania mieszkańców regionu i rozwój polsko-niemieckiej współpracy kulturalnej. Przedsięwzięcie skierowane jest do szerokiego kręgu uczestników. Na artystycznych warsztatach teatralnych, tanecznych, plastycznych, rękodzielniczych spotkają się dzieci, młodzież i dorośli. Każdy zainteresowany będzie mógł wziąć udział. Efekty działań będą prezentowane na wystawach i festynach.

Transgraniczne spotkania będą organizowane z młodzieżą i dziećmi z Prötzel i Bad Freienwalde, a artystyczne z mieszkańcami Oder-bergu, Altranft i Schwedt. Gminę Mieszkowice reprezentować będą artyści-amatorzy, zespoły z MGOK, koła gospodyń wiejskich i młodzież szkolna. Na miejsca imprez zaplanowano nie tylko Mieszkowice, ale też Zielin, Czelin i Stare Łysogórki. Inauguracja nastąpi 1 maja na placu Wolności podczas Mieszkowickiej Majówki.
(rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska