Dzisiaj jest sobota, 31 lipca 2021 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 27 z dnia 06.07.2010

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Jak wybieraliśmy prezydenta
Głos na Polskę normalniejszą
Schwedt ze Szczecinem
Polodowcowe atrakcje geoparku
Wolny rynek czy kij w szprychy?
Zapora dla norek?
Program Dni Chojny
Polsko-Niemiecki Festyn na Ziemi Bańskiej
Rowery, woda i muzyka
Zagłosuj na Włóczykija
Chojeńskie czarownice z Sydonią
Najlepsza klasa w powiecie
Sport

Zapora dla norek?

Radni Morynia na sesji 29 czerwca podjęli uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Jak powiedział burmistrz Jan Maranda, taki plan ze względu na zmieniające się warunki jest potrzebny, bo trzeba dostosować się do nowej sytuacji, uwzględniającej kierunki rozwoju gminy. W podtekście uchwały kryje się także niedopuszczenie do budowy dużej fermy norek amerykańskich w pobliżu Morynia (o sprawie informowaliśmy kilkakrotnie). Gdyby w odpowiednim czasie uchwalono takie studium z zakazem lokalizacji kłopotliwej hodowli, to inwestor musiałby odstąpić od zamiaru. Na razie sprawa budowy nie jest rozstrzygnięta, bo problem tkwi w ocenie oddziaływania tej inwestycji na środowisko. Przedstawiony przez przedsiębiorcę konieczny raport miał wiele uchybień i był poprawiany. Jednak kilka punktów nadal jest spornych, wymagających uzupełnienia. Inwestor poprosił wojewódzkiego dyrektora ochrony środowiska o przedłużenie terminu przedstawienia swoich analiz do końca grudnia. Według informacji burmistrza, organizacje proekologiczne nadal są mocno zaangażowane w uniemożliwienie budowy fermy. Ma to istotne znaczenie w procesie decyzyjnym, ponieważ zostały one dopuszczone jako strona sporu.
(tw)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska