Dzisiaj jest czwartek, 02 lipca 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 08 z dnia 22.02.2011

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Trzy szkoły do likwidacji
V Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij”
Tradycja śmieciami zszargana
Nie tylko kultura fizyczna
Co zamierzają w powiecie
Jest już komplet przewodników
Odszedł kustosz
Zima ze wspólną przeszłością
W Cedyni tworzą LOT
Sport

Co zamierzają w powiecie

Dwa tygodnie temu pisaliśmy o przyjętym budżecie powiatu, sygnalizując przedsięwzięcia inwestycyjne, przewidziane do realizacji w bieżącym roku. W planie wydatków na 2011 rok przeznaczono na te cele rekordową kwotę prawie 12 mln zł. Chociaż w porównaniu ze średniej wielkości gminą nie jest to suma oszałamiająca, ale wiadomo, że powiat jest jednostką samorządową zupełnie inną niż gmina: praktycznie bez zasobów majątkowych, nastawioną raczej na administrowanie, a nie na gospodarkę. W planie finansowym znalazło się kilkanaście zadań. Oto niektóre z nich.

* Kontynuacja rozbudowy obiektów Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Chojnie – około 1 mln zł.
* Rozpoczęcie przebudowy budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie na potrzeby tej placówki oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Inwestycja o wartości ponad 5 mln zł będzie realizowana przez 3 lata, a na ten rok zaplanowano wydać około 2 mln.
* Dostosowanie wcześniej zakupionej nieruchomości (bank przy ul. 11 Listopada na Górnym Tarasie) na potrzeby starostwa. Zadanie wartości ok. 1,8 mln rozłożono na lata 2011-2014.
* Budowa boisk przy szkołach ponadgimnazjalnych w Chojnie i Gryfinie. W tym roku rozpoczęcie (950 tys. zł), a w roku przyszłym dokończenie. Po zakończeniu budowy boiska w Chojnie kontynuowane ma być zagospodarowanie całego terenu przy ul. Dworcowej i Wilsona. Według słów starosty budowana będzie także hala sportowa (dwa lata temu W. Konarski zapowiadał, że boisko przy ZSP w Chojnie powstanie w 2009 r., a hala do 2011 - red.).
* Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie do potrzeb edukacyjnych (ok. 1,6 mln zł).
* Dokończenie dużej inwestycji drogowej Bartkowo - Gajki wartości ponad 5 mln, realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Tegoroczny wydatek to 1,88 mln zł.
* W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, będą także realizowane inwestycje drogowe wspólnie z gminami (modernizacja nawierzchni, budowa chodników). Powiat planuje także wykonanie nowej kanalizacji odwadniającej (burzowej) przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie.

Jak nietrudno zauważyć, większość planów inwestycyjnych dotyczy placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Powiat od wielu lat dokonuje gruntownej modernizacji i adaptacji tych obiektów do zmieniających się wymogów. Te inwestycje pochłonęły już grube miliony. Z drobniejszych, ale nie mniej ważnych wydatków w oświacie, odnotować należy doposażenie pracowni szkolnych (w tym roku prawie 400 tys. zł).
Tadeusz Wójcik

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska