Dzisiaj jest czwartek, 02 lipca 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 08 z dnia 22.02.2011

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Trzy szkoły do likwidacji
V Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij”
Tradycja śmieciami zszargana
Nie tylko kultura fizyczna
Co zamierzają w powiecie
Jest już komplet przewodników
Odszedł kustosz
Zima ze wspólną przeszłością
W Cedyni tworzą LOT
Sport

W Cedyni tworzą LOT

W Urzędzie Miejskim w Cedyni doszło 16 lutego do pierwszego z cyklu szkoleń grupy założycielskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Na spotkaniu, które prowadzili: prezes Forum Turystyki Regionów Marek Migdal i prezes Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki Wojciech Heliński, obecni byli przedstawiciele czterech gmin południa naszego powiatu: Cedyni, Morynia, Mieszkowic i Chojny. Otwierającemu spotkanie burmistrzowi Adamowi Zarzyckiemu M. Migdal podziękował za zaproszenie i poinformował, że spotkanie to i decyzja o tworzeniu LOT na tym terenie są wynikiem prowadzonych kilka miesięcy temu rozmów z burmistrzem. LOT ma być regionalną organizacją, skupiającą samorządy, przedsiębiorców branży turystycznej, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne, którym zależy na ożywieniu gospodarczym regionu i prowadzeniu skoordynowanych działań promocyjnych i inwestycyjnych.

Po przedstawieniu idei LOT i struktury zarządzania turystyką w Polsce, przeprowadzono pierwsze z zajęć warsztatowych, które zidentyfikowały mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia rozwoju turystycznego terenu działania grupy. Stwierdzono fakt istnienia ogromnego potencjału przyrodniczego, krajobrazowego i historycznego na naszym obszarze, ogromną chęć rozwoju i pracy, ale również braki w infrastrukturze, solidnej, skoordynowanej promocji i taniej bazie noclegowej.

Działający przy COKiS Punkt Informacji Turystycznej przyjął na siebie rolę lidera i koordynatora działań na naszym terenie. Wszystkich zainteresowanych rozwojem branży turystycznej, a szczególnie przedsiębiorców (hotelarzy, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, restauratorów, pasjonatów itd.) zapraszamy na następne spotkanie i warsztaty 29 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach. By zgłosić chęć uczestnictwa i zasięgnąć więcej informacji o projekcie, prosimy o kontakt z Ryszardem Mateckim - tel. 91 414 40 42, drogą mailową: [email protected] lub osobiście w Muzeum Regionalnym w Cedyni, pl. Wolności 4.

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska