Dzisiaj jest czwartek, 02 lipca 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 10 z dnia 08.03.2011

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Odnaleźć w sobie włóczykija
Milion euro dla Trzcińska
Transkultura, czyli kultura bez granic
Weto kuratora
Są potomkowie von Humbertów
Międzynarodowy Rok Lasów
I otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę...
Wsparcie dla świątyni
Polsko-niemieckie zapusty w Zielinie
Sport

Transkultura, czyli kultura bez granic

Przez 20 lat normalnego polsko-niemieckiego sąsiedztwa rodziło się na pograniczu wiele pomysłów na to, jak ułatwić mieszkańcom korzystanie z oferty kulturalnej po obu stronach Odry. Zmieniło się dużo, choć wiele idei nie wyszło poza sferę planów.
W ostatnich miesiącach wykluwa się przedsięwzięcie o nazwie Transkultura. Odbyło się kilka spotkań (m.in. 1 grudnia w Gryfinie), a ostatnio 23 lutego w Schwedt. Deklarację partnerstwa podpisali do tej pory członkowie kilkunastu organizacji i instytucji - od Eggesina i Stepnicy na północy po Gubin/Guben na południu. Są to m.in.: Szczecin 2016, Komandoria Chwarszczany, Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Kulturwerkstatt i Jugendkunstschule Eggesin, Dominikanerkloster Prenzlau, Schloss Bröllin, miasto Pasewalk, teatr UBS w Schwedt, stowarzyszenie OFFicyna, Klub Storrady w Szczecinie, Słubfurt, a z naszego powiatu Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki w Kołbaczu, Gryfiński Dom Kultury i od 23 lutego także Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita w Chojnie, reprezentowane w Schwedt przez prezesa Pawła Migdalskiego i pięciu innych członków.

Sygnatariusze deklaracji definiują ideę swego przedsięwzięcia jako kulturę tworzoną wspólnie przez Polaków i Niemców, dostępną w równym stopniu dla publiczności z obu stron granicy. Ma temu służyć sieć współpracy instytucji, stowarzyszeń i animatorów kultury działających na pograniczu, a także spójny, dwujęzyczny system promocji wydarzeń kulturalnych. Spotkania mają odbywać się każdorazowo w siedzibie innej instytucji partnerskiej - na przemian w Niemczech i Polsce, co będzie okazją lepszego poznania naszego wspólnego regionu.

„Oferta kulturalna pogranicza jest bogata po obu stronach granicy” - czytamy w deklaracji. „Uczestnictwo w niej jest ograniczone istnieniem pewnych barier, mimo formalnego zniesienia granicy państwowej. Rozproszone informacje, nieznajomość języków, strach przed poruszaniem się po obcym kraju skutecznie powstrzymują wielu mieszkańców pogranicza przed nawiązywaniem transgranicznej współpracy. Celem Transkultury jest wypracowanie metod niwelowania tych barier w oparciu o doświadczenia instytucji, mających za sobą wieloletnią współpracę transgraniczną oraz o badania przeprowadzone wśród mieszkańców polsko-niemieckiego regionu. Wydarzenia kulturalne powinny być możliwie jak najbardziej dostępne dla widzów z obu stron Odry – najistotniejsze informacje powinny być publikowane w dwóch językach, zarówno w materiałach drukowanych, jak i na stronach internetowych, na miejscu wydarzenia powinien znajdować się pracownik znający języki obce. Dla widzów zza granicy powinny być dostępne informacje o możliwościach dojazdu”.

Kolejne spotkanie partnerów zaplanowano na 27 kwietnia w Słubicach.
(rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska