Dzisiaj jest czwartek, 02 lipca 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 10 z dnia 08.03.2011

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Odnaleźć w sobie włóczykija
Milion euro dla Trzcińska
Transkultura, czyli kultura bez granic
Weto kuratora
Są potomkowie von Humbertów
Międzynarodowy Rok Lasów
I otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę...
Wsparcie dla świątyni
Polsko-niemieckie zapusty w Zielinie
Sport

Weto kuratora

Zachodniopomorski kurator oświaty Artur Gałęski nie wydał pozytywnej opinii w sprawie zamiaru połączenia gimnazjum, podstawówki i przedszkola w Cedyni. To oznacza, że nie powstanie Zespół Szkół, jak chciał burmistrz Adam Zarzycki. Zgoda kuratorium jest tu konieczna i gmina nie może bez niej łączyć placówek oświatowych. Zdaniem kuratora argumenty władz gminy były nieprzekonujące. Chodzi głównie o zamiar połączenia szkoły podstawowej z gimnazjum, albowiem spójność programowa nakazuje łączenie gimnazjum ze szkołą ponadgimnazjalną, natomiast łączenie podstawówki i gimnazjum jest wbrew idei reformy oświatowej. W Cedyni doszedł dodatkowo argument różnicy poziomów wyników egzaminów zewnętrznych dwóch łączonych placówek.

Jeszcze przed wydaniem opinii przez kuratora burmistrz poinformował nauczycieli, kto ma być dyrektorem i wicedyrektorami zespołu. Teraz te plany są już nieaktualne. Gdyby doszło do połączenia, do tej samej placówki chodziłyby 3-latki i 16-latki.
(tw)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska