Dzisiaj jest czwartek, 02 lipca 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 10 z dnia 08.03.2011

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Odnaleźć w sobie włóczykija
Milion euro dla Trzcińska
Transkultura, czyli kultura bez granic
Weto kuratora
Są potomkowie von Humbertów
Międzynarodowy Rok Lasów
I otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę...
Wsparcie dla świątyni
Polsko-niemieckie zapusty w Zielinie
Sport

Międzynarodowy Rok Lasów

Obchodzimy właśnie Międzynarodowy Rok Lasów. Na naszym terenie mamy ich dużo, nawet tak duże kompleksy jak Puszcza Piaskowa. W powiecie gryfińskim administrują nimi nadleśnictwa: Gryfino, Myślibórz, Chojna i Mieszkowice. 3 marca Nadleśnictwo Mieszkowice zorganizowało seminarium „Walory dziedzictwa przyrodniczego między Odrą a Myślą. Lasy dla ludzi”. Nadleśniczy Cezary Florek scharakteryzował podległe mu ponad 21 tys. ha lasów. Obfitują one w rzadką na innym terenie roślinność, bo jest to jeden z najcieplejszych rejonów w Polsce. Leśniczy Edyta Bakałarz opowiadała o licznych akcjach edukacyjnych i konkursach. Wręczono nagrody najaktywniejszym szkołom, a przede wszystkim SP z Brwic.

Prof. Aleksandra Stachak
O swoim nie mniej bogatym przyrodniczo terenie mówił szef Nadleśnictwa Chojna Andrzej Wysocki. Funkcjonuje tu m.in. istniejący już od 1927 r. rezerwat „Bielinek” ze śródziemnomorską roślinnością kserotermiczną. A. Wysocki stwierdził, że ostatnio przez długi okres - wbrew leśnikom - preferowano tu ochronę bierną (czyli bez żadnej ingerencji człowieka), co doprowadziło do spustoszenia roślinności i drzewostanu. Dopiero w minionym dziesięcioleciu wprowadzono ochronę czynną i stan muraw kserotermicznych znacznie się poprawił. Nadleśniczy powiedział też, że liczne żwirownie drastycznie zmieniają stosunki wodne, co wywołuje nadmierne wysuszenie terenu i niszczenie drzewostanu. Alarmował również w sprawie - jak się wyraził - przerażającego zanieczyszczenia lasów odpadkami, pochodzącymi głównie z gospodarstw domowych.
Pod koniec seminarium zaprezentowano zbiorową pracę pt. „Między Odrą a Myślą”, wydaną przez Oficynę Wydawniczą In Plus. Opisuje ona przyrodę i zabytki 78 wsi i 7 miast południowo-zachodniej części województwa. Bogato ilustrowany album prezentowała prof. Aleksandra Stachak (redagująca go od strony naukowej) oraz reprezentantka wydawnictwa Danuta Jeżowska-Kaczanowska.
Cezary Florek
Andrzej Wysocki
(tekst i fot. rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska