Dzisiaj jest wtorek, 29 września 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 21 z dnia 24.05.2011

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Nowa Amerika z flagą w podróży
Cierniste ścieżki
Inkontakt 2011: biznes i zabawa
„Grosik” pierwszy w Polsce
Asfaltowanie Krzywina
66 tys. euro na staże gastronomów
Ja kontra Ghana (2)
Polsko-Niemiecki Festiwal Kultury i Sportu „Europa bez granic” - Trzcińsko-Zdrój
Konny zwiadowca (1)
Powiatowi tancerze
Zebrali 10 ton sprzętu
Sport

Cierniste ścieżki

Przedstawiciele 7 gmin niemieckich i 7 polskich spotkali się 17 maja w Baniach, aby oficjalnie obwieścić, że zakończono prace przygotowawcze do wspólnego projektu o nazwie „Transgraniczny Plan Działania”. Obecnie gminy mogą przystępować do drugiego etapu, czyli realizacji wytyczonych zadań.
Przypomnijmy, że chodzi tu głównie o budowę ścieżek rowerowych po obydwu stronach Odry i tym samym stworzenie warunków dla rozwoju turystyki i lepszej wzajemnej komunikacji. Idea wspólnego projektu w ramach programu Interreg IV A zrodziła się już 4 lata temu na spotkaniu w Criewen (Niemcy). Już wtedy zdawano sobie sprawę, że nie będzie to łatwe przedsięwzięcie, bo trzeba zgrać wiele czynników, pokonać bariery biurokratyczne, zharmonizować przepisy i wymogi dwóch państw. Tak też było w praktyce i ścieżki rowerowe okazały się ciernistymi dróżkami. Jednak udało się przebrnąć przez gąszcz obwarowań (szczególnie - jak zaznaczyła wójt Bań Teresa Sadowska - w sferze ochrony środowiska) i można rozpoczynać inwestycje. Burmistrz Chojny Adam Fedorowicz podkreślił z kolei, że tylko determinacja i upór dyrektora Urzędu Oder-Welse Detlefa Krausego (wiodącego partnera projektu) doprowadziły do owocnego finału. Burmistrz podkreślił też przychylność polskich władz, w tym byłego marszałka województwa Władysława Husejki.

Łopaty wbijają: dyrektor Detlef Krause, wójt Teresa Sadowska
i burmistrz Adam Fedorowicz
Po obydwu stronach granicy powstanie sieć 150 km ścieżek rowerowych i szlaków pieszych o wartości około 5,3 mln euro. Jest to drugi co do wielkości wniosek, zatwierdzony przez Pomeranię. Dofinansowanie jest bardzo korzystne, bo wynosi 4,5 mln euro, czyli około 85 proc. W naszych gminach wartość inwestycji jest następująca (w tysiącach euro): Banie 447, Chojna 360, Stare Czarnowo 263, Kołbaskowo 190, Trzcińsko-Zdrój 120, Gryfino 110, Cedynia 25. Więcej o konkretnych przedsięwzięciach napiszemy z chwilą ich realizacji.
Wbicie symbolicznej pierwszej łopaty odbyło się w Baniach, czyli w siedzibie gminy, która z polskich partnerów realizuje największy projekt. Tam, w miejscu rozebranej linii kolejowej, od granicy gminy Gryfino do gm. Trzcińsko powstanie ścieżka rowerowa długości 15,8 km. Niebagatelne znaczenie ma to, że będzie przebiegała w pobliżu dużych bańskich akwenów: Jeziora Długiego i jez. Dłużec.

W Baniach partnerzy projektu oraz przedstawiciele władz obydwu przygranicznych powiatów i województw, po spotkaniu w Urzędzie Gminy i omówieniu dalszych działań (w tym promujących to wspólne przedsięwzięcie), udali się nad Dłużec, dokąd będzie dochodzić nitka ścieżki rowerowej. Tu dokonano symbolizującego rozpoczęcie budowy wbicia w ziemię pierwszej łopaty. Niemieccy goście zadbali o uroczysty ceremoniał, przywożąc kilkuosobową orkiestrę, która rytmem bębnów uatrakcyjniała przemarsz pochodu przez Banie.
Tekst i fot. Tadeusz Wójcik

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska