Dzisiaj jest środa, 19 lutego 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 25 z dnia 21.06.2011

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Odkrywcy Nowej Ameriki
Blues nad jeziorem
Historia pod Górą Czcibora
Savana zmienia się w Szafir
Prom i wystawa w Gozdowicach
XV JARMARK WIDUCHOWSKI z Turystyką naTy
Powiat poprawia wskaźniki
Gminne absolutoria
Dyrektorzy bez konkursów
Losy Polaków oczami młodych
Ambasadorzy Chojny
Konny zwiadowca (4)
Sport

Powiat poprawia wskaźniki

Na sesji Rady Powiatu 9 czerwca zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok i udzielono zarządowi absolutorium. Dochody zrealizowano dokładnie zgodnie z planem: w wysokości 63 mln 464 tys. zł, a wydatki w sporo mniejszym procencie od założonych: na kwotę 61 mln 660 tys. Taki układ budżetu zakłada się od paru lat, bo powiat ma do spłacenia poważny dług z lat ubiegłych. Z roku na rok jednak wskaźniki redukcji długu wyraźnie się poprawiają. Na koniec 2009 r. wskaźnik zadłużenia w stosunku do rocznych dochodów wynosił 30,26 proc., a w 2010 roku 26,54 proc., czyli 16 mln 841 tys. zł.

Skarbnik powiatu Izabela Świderek, zgodnie z coroczną praktyką, przedstawiła główne źródła dochodów, zrealizowane inwestycje, omówiła strukturę wydatków itd. Podkreśliła fakt, iż w roku ubiegłym w powiecie nie wzięto żadnego kredytu, natomiast z własnych dochodów spłacono ponad 2,5 mln długu. Wydatki inwestycyjne wyniosły 4,64 mln. Były to głównie inwestycje na drogach i prace remontowo-modernizacyjne obiektów oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

Za uchwałą o wykonaniu budżetu oraz odrębną uchwałą absolutoryjną głosowało 17 radnych (w tym wszyscy z klubu PO) przy 2 głosach wstrzymujących się (Wojciech Fedorowicz, Piotr Bugajski).
(tw)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska