Dzisiaj jest poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 35 z dnia 30.08.2011

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Dokąd idziesz, Kościele?
Wrócili do raju
V Zderzenie Sztuk i Kultur SZTUKOWANIE
Chojna kusi inwestorów
Na ratunek cennym zabytkom
Pociąg do bluesa
Kronika wypadków königsberskich
Złodzieje wiary i nadziei
Superstacja
A woda bez zmian
Dawni i obecni ryniczanie razem
Piłka nożna

Dokąd idziesz, Kościele?

Biskup Ryszard Bogusz
Trwające od piątku do niedzieli XIII Dni Integracji, Przyjaźni i Ekumenizmu w Chojnie miały bardzo międzynarodowy charakter. Oprócz stałych gości, czyli naszych sąsiadów zza Odry, byli też przedstawiciele zaprzyjaźnionych z Chojną miasteczek ze stowarzyszenia Douzelage: z angielskiego Sherborne, maltańskiej Marsaskali i rumuńskiego Siretu (co ciekawe, wielu jego mieszkańców znakomicie mówi lub przynajmniej rozumie po polsku, co wynika z historii Bukowiny - multinarodowej krainy). Pierwszego dnia burmistrz Adam Fedorowicz i wójt gminy Raciechowice (pow. myślenicki) Marek Gabzdyl podpisali porozumienie o partnerstwie. Ale najważniejszymi partnerami - co wynika z charakteru tej imprezy - byli Niemcy, czyli dawni mieszkańcy miasta, skupieni wokół Fundacji Odbudowy Kościoła Mariackiego. Jej przewodniczący Peter Helbich powiedział na otwarciu, że nie zna innej miejscowości na całym pograniczu, w której istniałyby tak dobre sąsiedzkie stosunki: ani we Frankfurcie i Słubicach, ani w Gubinie, ani w Zgorzelcu. - Z pewnością przyczyniła się do tego wspólna odbudowa kościoła Mariackiego - dodał.

Sobota tradycyjnie zaczęła się od złożenia wieńców na cmentarzu komunalnym przy kamieniach upamiętniających zmarłych mieszkańców miasta. Potem najbardziej podniosłe wydarzenie: nabożeństwo ekumeniczne z udziałem polskich i niemieckich duchownych katolickich i ewangelickich. Po raz pierwszy w historii (jest ono odprawiane co roku od 21 lat) homilię wygłosił polski biskup nie katolicki, lecz ewangelicki: stojący na czele diecezji wrocławskiej Ryszard Bogusz. Znaczenie tego podkreślił pastor Bert Schwarz z Hanoweru. Biskup Bogusz powiedział m.in.: - Są wśród nas byli mieszkańcy Chojny i okolic. Wielu z was pamięta jeszcze te chwile, kiedy trzeba było natychmiast opuszczać swoje domy i gospodarstwa, trzeba było opuszczać swoją ojczyznę. To był tragiczny efekt II wojny światowej. Niestety, przesiedlenie i wypędzenie przeżyli też ci, którzy przyszli na opuszczone przez was miejsca. Ci, którzy jako zwycięzcy opuścić musieli swoją ojczyznę i zasiedlić teren dla nich nieznany. I oni pamiętają tamte bolesne przeżycia. Dzisiaj wszyscy bolejemy nad tym. Bolejemy nad każdą wojną, która toczy się na świecie, bolejemy nad losem milionów ludzi, szczególnie cywilów, którzy zawsze są najbardziej poszkodowani. Ale patrząc na przeszłość, żyjąc w teraźniejszości, całe swoje siły skupić powinniśmy na przyszłości. Pojednanie Polaków i Niemców po II wojnie miało także wymiar teologiczny. Pojednanie bowiem jest centralnym tematem egzystencji chrześcijańskiej. Nasze pokolenie otrzymało szansę pokojowego kształtowania bieżących i przyszłych stosunków polsko-niemieckich. Ta szansa jest darem łaski bożej. Kościoły i chrześcijanie jako jedyną możliwą odpowiedź na tę zaoferowaną łaskę uznały poświęcenie się dziełu pojednania między naszymi narodami. Nie zapominając o tragicznej przeszłości, musimy żyć dla przyszłości. (...) Niech ten kościół stanie się symbolem dobrej współpracy polsko-niemieckiej, dobrej współpracy ekumenicznej - powiedział bp Bogusz. Nawiązał też do hasła tegorocznego nabożeństwa: „Quo vadis Kościele?”. - Trzeba obudzić z duchowej drzemki wszystkich wyznawców Chrystusa, którzy praktykują dzisiaj chrześcijaństwo bardziej kulturowo niż ideowo, bardziej społecznie niż religijnie. Trzeba się dzisiaj zapytać: Quo vadis Kościele? Quo vadis chrześcijaninie?

Nowe balustrady w KM
Szczecińskiego metropolitę abpa Andrzeja Dzięgę (uczestniczył w tym czasie w ingresie nowego biskupa Berlina) zastąpił w Chojnie bp Marian Błażej Kruszyłowicz. O kolejnych pracach przy odbudowie KM poinformował Peter Helbich: - Widzimy pierwsze balustrady na galerii, które zastępują dotychczasowe prowizoryczne z desek. Są wykonane z drewna, ponieważ na tyle nas było stać. Pieniądze pochodzą z darowizn. Gdyby kiedyś nasze dzieci chciały zastąpić te drewniane balustrady ceglanymi, to pewnie byśmy na to z radością spoglądali gdzieś tam z góry. Wciąż nie udało nam się rozwiązać trudnego problemu wyrwy między dachem nawy a wieżą. Złożone dotychczas wnioski nie dały żadnego rezultatu. Jest jeszcze wiele do zrobienia, np. zewnętrzne naprawy na wieży, remont dachu czy odbudowanie sklepień we wnętrzu.
Concerto Grosso i Marzena Lubaszka
Największym wydarzeniem artystycznym Dni Integracji... był sobotni barokowy koncert berlińskiego zespołu muzyki dawnej Concerto Grosso pod kierunkiem klawesynisty Marka Toporowskiego i z udziałem katowickiej sopranistki Marzeny Lubaszki. W gotyckich wnętrzach znakomicie brzmiały utwory Bibera, Vivaldiego, Pergolesiego, Telemanna i Bacha. Koncert odbył się w ramach wieloletniego projektu „Kulturbrücke über die Oder” (Kulturalny most na Odrze) pod kier. Ernsta Herzoga.

W niedzielę w południe stowarzyszenie Terra Incognita prezentowało wykonany przez Teresę Łopuską projekt adaptacji KM do funkcji kulturalnych (wizualizację można przez najbliższe tygodnie oglądać w bibliotece) i o idei stworzenia w Chojnie muzeum. Napiszemy o tym za tydzień.
Tekst i fot. Robert Ryss

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska