Dzisiaj jest sobota, 16 stycznia 2021 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 02 z dnia 10.01.2012

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Nasza Orkiestra
Zwiastun wiosny
Kolejne samorządowe budżety
Wybory w Trzcińsku
Chojeńscy ławnicy niezgodni z prawem
O więzieniach, symbolach i narzędziach władzy sądowniczej w dawnej Chojnie oraz strasznej historii komtura z Rurki słów kilka (2)
Prom nagrodzony
Są już karnety na „Włóczykija”
Pieniądze przekazane
Nie ma ratunku dla spółdzielni

Kolejne samorządowe budżety

Moryń zaciska pasa
Jak są pieniądze, to wszystko idzie gładko, bo w miarę możliwości można wszystkich zaspokoić. Gdy jednak ich wyraźnie brakuje, to nasila się niezadowolenie, mnożą się pytania, narastają wątpliwości. Tak można by skrótowo zobrazować przebieg sesji budżetowej w Moryniu 29 grudnia. Zanim przystąpiono do uchwalenia planu finansowego, skarbnik gminy Marek Kurjata przedstawił długą listę poprawek do bieżącego budżetu, czyli roku 2011. Zmiany były duże, bo zmniejszenia dotyczyły kwoty ponad 1,9 mln złotych, a zwiększenia o 322 tys. Tak więc nie były to tylko kosmetyczne korekty, które są zazwyczaj dokonywane pod koniec roku. Niewykonanie dochodów w ogromnej większości wiąże się z brakiem refundacji za projekty unijne. Wiele gmin narzeka na opóźnienia i to także dotkliwie ugodziło Moryń. Brak planowanych środków nie wpłynął tylko na opóźnienia nowych inwestycji, lecz także spowodował cięcia bieżących wydatków.
Po długiej dyskusji radni przy 2 głosach wstrzymujących zatwierdzili zmiany starego budżetu. Podobna dyskusja rozgorzała, gdy omawiano korektę długoletniej prognozy finansowej. Pytano o szczegóły związane z kolejnością realizacji przyszłych inwestycji i o to, dlaczego nie wszystkie propozycje zostały uwzględnione. Burmistrz Jan Maranda odpowiadał, że gminy nie stać na spełnienie wszystkich postulatów, bo realizacja takiego „koncertu życzeń” jest niemożliwa.

Budżet na 2012 rok uchwalono już bez dłuższej dyskusji, bo wcześniej radni uzyskali odpowiedzi na postawione pytania. Dochody zaplanowano w kwocie 15, 031 mln złotych, a wydatki na 13,860 mln. Różnica (nadwyżka) przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań. Są one znaczne, bo przewidywany dług na koniec 2011 roku miał wynosić 7,8 mln, a na koniec 2012 roku powinien spaść do około 6 mln. W rzeczywistości będzie on dużo mniejszy, gdy się uwzględni odliczenia - tzn. kwoty, które powinny wpłynąć z refundacji za realizację projektów unijnych.
Z planowanych zamierzeń na rok bieżących wynika, że dynamika inwestycji spadnie. Tak jak już wspomniałem, wiąże się to ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Na 2012 rok spłata kredytów i obsługa długu przekroczy nieco kwotę 3 mln zł, natomiast wydatki majątkowe (czyli w praktyce środki przeznaczone na inwestycje) wynieść mają 2,28 mln. Tutaj nie obejdzie się też bez nowych zobowiązań. Planowane są kredyty na 1 mln zł.

Co w planach inwestycyjnych Morynia?
* Modernizacja oczyszczalni ścieków – 490 tys. zł
* Dokończenie prac związanych z dużym transgranicznym projektem Geoparku – 377 tys.
* Przebudowa budynku biurowego na schronisko młodzieżowe – 334 tys.
* Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej oraz urządzenie placu zabaw w Starym Objezierzu – 224 tys.
* Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gądnie i Dolsku oraz budowa placu zabaw w Dolsku – 160 tys.
* Zagospodarowanie terenu (trybuny) na boisku piłkarskim – 50 tys.
Są to główne zadania. W planie uwzględniono także fundusze na projekty pod przyszłe inwestycje.
Tadeusz Wójcik

Cedynia chce się oddłużyć
Blisko 16 mln zł (a dokładnie 15,932 mln zł) wynieść mają dochody gminy Cedynia w 2012 roku, w tym dochody własne 12,368 mln i majątkowe 1,680 mln. Wydatki zaplanowano na kwotę 14,381 mln, w tym wydatki majątkowe 1,234 mln. Nadwyżka w wysokości 1,551 mln przeznaczona jest na spłatę kredytów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to kulminacja zadłużenia wypadałaby na miniony rok na kwotę 3,725 mln zł, wzrastając od poprzedniego roku z 1,378 mln. Na koniec bieżącego roku dług ma zmaleć do 2,141 mln, a na koniec 2013 do 1,455 mln. Obecnie największa do spłacenia pożyczka to 1,091 mln z ub. roku (z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska) na modernizację wodociągu w Cedyni (spłata w ratach do 2020 roku). Znaczące kwoty to kredyty na projekty unijne: 2,486 mln na modernizację wodociągu w Cedyni, remonty świetlic w Starym Kostrzynku, Lubiechowie Dolnym i Górnym, wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. M. Konopnickiej 12. Przypomnijmy, że na początku gmina musi mieć pieniądze na całość inwestycji (to tzw. wyprzedzające finansowanie środków unijnych). Zobowiązania te mają być spłacone jeszcze w tym roku, po otrzymaniu refundacji z UE, natomiast zadłużenie na udział własny spłacane będzie do 2020 r. w równych ratach rocznych.
W uchwale budżetowej Rada Miejska upoważniła burmistrza Adama Zarzyckiego do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 mln zł.
Podczas sesji 29 grudnia za takim budżetem głosowało 9 radnych. Nikt nie był przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.
(rr)

Powiat z budżetem
Tuż przed Nowym Rokiem Rada Powiatu uchwaliła nowy budżet. Jest on kwotowo prawie identyczny jak w 2011 roku. Dochody ustalono na 64,85 mln złotych, a wydatki na 66,35 mln. Tak więc zaplanowano deficyt w wysokości 1,5 mln. Dług na koniec roku ma wynieść 17,9 mln, czyli 27,7 proc. rocznych dochodów.
Ważną pozycją i najbardziej interesującą są planowane inwestycje. Przeznaczono na nie 7,6 mln, czyli nieco ponad 14 proc. wszystkich wydatków. Zdecydowanie najwięcej funduszy przeznacza się na zadania oświatowo-wychowawcze. Przewidziano dalszą rozbudowę i modernizację obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie na kwotę około 1,3 mln zł, modernizację internatu ZSP w Gryfinie i budowę windy za prawie 500 tys. zł, budowę boiska „orlikopodobnego” przy ZSP w Chojnie za 1,3 mln oraz dalsze wyposażenie pracowni szkolnych, modernizację budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie za 570 tys. i obiektu Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie. Przewidziano też remonty bądź modernizacje innych budynków należących do powiatu: DPS w Nowym Czarnowie, PUP w Gryfinie czy też dostosowanie zakupionego na potrzeby starostwa banku na Górnym Tarasie.
Drugimi co do wielkości wydatkami majątkowymi są inwestycje drogowe. Tutaj konkretne planowanie jest trudniejsze, bo w dużej części uzależnione od uzyskania funduszy pomocowych. Zarezerwowano między innymi środki na modernizację dróg powiatowych, współfinansowanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, budowę kanalizacji burzowej (wody opadowe) na ulicy Jagiellońskiej w Chojnie oraz modernizację niektórych odcinków dróg i budowę chodników przy współfinansowaniu z gminami.
(tw)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska