Dzisiaj jest piątek, 08 sierpnia 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 22 z dnia 29.05.2012

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Nowe finanse unijne: szanse i zagrożenia
W sobotę i niedzielę targi w Schwedt
Komendant proponuje zmiany
Ruch przy murach
Dni Chojny - program
Głosy umarłych (4)
Z kulturą na ty
Powspominajmy Korczaka…
Rozbiegany weekend
Sport

Nowe finanse unijne: szanse i zagrożenia

W Chojnie 24-25 maja obradował Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego. Po raz pierwszy miał on wymiar transgraniczny, gdyż uczestniczyli też burmistrzowie i samorządowcy z Niemiec, w tym ze Schwedt, Pasewalku, Gartzu, Löcknitz. Głównym tematem była współpraca samorządowa w Euroregionie Pomerania w aspekcie nowego okresu finansowania w Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Jak mówi przewodniczący konwentu Waldemar Miśko (burmistrz Karlina), nowy okres niesie dla gmin szanse, ale i zagrożenia, dlatego konieczne jest wypracowanie wspólnych postulatów co do sposobu rozliczenia projektów i poziomu ich dofinansowania. Uwagi należy przedstawiać odpowiednio wcześnie, aby była możliwość zmiany niekorzystnych dla gmin zapisów. Oprócz wytyczenia wspólnych celów ważne jest też tworzenie sieci współpracy, co może być kluczem do efektywnej realizacji unijnych przedsięwzięć.

Dyrektorzy polskiego i niemieckiego stowarzyszenia gmin
w Euroregionie Pomerania: Paweł Bartnik i Peter Heise oraz przewodniczący Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego Waldemar Miśko
List od minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej odczytał naczelnik Wydziału Współpracy Terytorialnej w tym resorcie Tomasz Kołodziejski. W dyskusji stwierdził on, że konieczne jest zgłaszanie władzom centralnym potrzeb regionów celem wypracowania stanowiska Polski dla Komisji Europejskiej.

W obradach brali też udział dyrektorzy polskiego i niemieckiego stowarzyszenia gmin w Pomeranii: Paweł Bartnik i Peter Heise. Konwent był dobrą okazją do podsumowania i prezentacji wybranych projektów. Uczestnicy zwiedzili Dolinę Miłości w Zatoni Dolnej i Park Hugenotów - owoce wspólnego projektu Chojny i Schwedt. W piątek burmistrzowie obu miast: Adam Fedorowicz i Jürgen Polzehl uroczyście otworzyli park w Schwedt, który położony jest przy teatrze UBS i kanale.
Burmistrzowie Chojny i Schwedt
przecięli w piątek wstęgę w Parku Hugenotów
Spotkanie w Chojnie zostało dofinansowane z Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Meklemburgii/Pomorza Przedniego, Brandenburgii i Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
(tekst i fot. rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska