Dzisiaj jest poniedziałek, 03 sierpnia 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 25 z dnia 19.06.2012

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Cedynia odkryta i nieodkryta
Walka z wiatrakami
Letnie przesilenie w Schwedt i kwiat paproci w Dolinie Miłości
Kobiety bluesa w Moryniu
Kolejne gryfińskie spektakle
U prezydenta i w Brukseli
XVI Jarmark Widuchowski „Z ekologią na TY”
Najlepsi w Polsce na torze przeszkód
Całkiem zapomniany
Sport

Cedynia odkryta i nieodkryta

W najbliższy piątek tegoroczne Dni Cedyni rozpoczną się konferencją popularno-naukową „Cedynia i okolice na przestrzeni wieków”. Program całej imprezy zamieszczamy poniżej. Rozmawiamy z koordynatorem konferencji - prezesem Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” w Chojnie Pawłem Migdalskim z Uniwersytetu Szczecińskiego.

„Gazeta Chojeńska”: - Jeden z referatów na konferencji ma tytuł „Thietmar i bitwa pod Cedynią na nowo odczytane”. Czy rzeczywiście są jakieś nowe ustalenia odnośnie tego wydarzenia?
Dr Paweł Migdalski: - Zawsze są nowe ustalenia, na tym polega rozwój nauki. Problem w tym, że nie sięgamy - jak chciał Umberto Eco - do źródeł, tylko najczęściej bazujemy na tym, co mamy. W przypadku Cedyni i bitwy - do kroniki Thietmara w tłumaczeniu Mariana Jedlickiego, które - jak się okazuje - mocno odbiega od łacińskiego oryginału.
- Prof. Strzelczyk z Poznania będzie mówił o Mieszku I w świetle niektórych nowszych badań. Co wnoszą one nowego w naszą wiedzę o początkach państwa polskiego?
- W ostatnich latach przeżyliśmy prawdziwą rewolucję w kwestii badań nad początkami państwa polskiego. Nowe metody pozwoliły uchwycić nam np. nowe i niespodziewane kierunki jego rozwoju. W tej sytuacji zmienia się też miejsce Cedyni na mapie wczesnośredniowiecznego Pomorza. Jak się wydaje, jej ranga rośnie, ale potwierdzić to mogą jedynie nowe, szeroko zakrojone badania archeologiczne, mogące przynieść niejedną sensację.
- Ty będziesz mówił na konferencji o znaczeniu bitwy pod Cedynią w historiografii dwudziestolecia międzywojennego. Chyba dopiero wtedy, a zwłaszcza po II wojnie, tak naprawdę nadano jej znaczenie.
- Owszem, nowe znaczenie nadano jej po 1945 r., ale cała podbudowa tej tezy została stworzona w okresie dwudziestolecia, kiedy starano się udowodnić przy pomocy Cedyni i innych fragmentów historii rozgrywającej się w jej okolicach, zupełnie inne, ale fundamentalne wątki dziejów wczesnopiastowskiej Polski.
- Ciekawie zapowiada się też referat prof. Makowskiego „Cedynia - ofiara zimnej wojny”. Tytuł jest kontrowersyjny, bo z drugiej strony można powiedzieć, że na zimnej wojnie Cedynia zyskała: dzięki niej stała się znana każdemu Polakowi.
- Niezupełnie. Owszem, mamy tradycję podbudowaną uroczystościami, pomnikami i publikacjami okolicznościowymi, ale co mają z tego zwykli, na co dzień żyjący tu mieszkańcy Cedyni? Gdyby nie zimnowojenne ograniczenia, Cedynia byłaby gminą przemysłową, jak Kostrzyn czy Gryfino. Jednakże warszawskie decyzje nie pozwoliły jej się rozwinąć, choć wszystko było na wyciągnięcie ręki. Nawet zakupiono już maszyny do osinowskiej fabryki celulozy.
- Gdy przypominam sobie naszą głośną, prowadzoną w 2007 roku na łamach „Gazety Chojeńskiej” debatę o bitwie pod Cedynią i lokalnej tożsamości, zawsze nasuwa mi się refleksja, że sposób opowiadania o tym wydarzeniu zdecydowanie więcej mówi o nas, żyjących dziś, aniżeli o wydarzeniu sprzed 1040 lat.
- Tak jest zawsze. Każde pokolenie buduje własną wizję historii, będącą odzwierciedleniem - oczywiście nieświadomie - czasów, w których się żyje. Dlatego tak ważne jest pokazywanie najnowszego stanu badań, czemu ma służyć ta konferencja. Chciałbym, aby w taką rocznicę, jak 1040-lecie bitwy pod „Cidini”, stała się okazją do poznania nie tyle samej bitwy, o której wiemy już bardzo dużo, ale przede wszystkim arcyciekawych dziejów Cedyni i jej okolic, które do tej pory były traktowane bardzo wybiórczo i które kryją w sobie niejedną tajemnicę. Mam nadzieję, że zaprezentowane w Cedyni studia staną się zaczynem, z którego wyrośnie monografia tego niezwykłego miasta. Cieszy mnie to, że udało się zaprosić do Cedyni kilkunastu najwybitniejszych naukowców z Polski i Niemiec (np. Rosika, Gahlbecka, Strzelczyka, Rymara, Makowskiego), zajmujących się przeszłością tego regionu. To też pokazuje, że miejscowość ta odgrywa wielką rolę w dzisiejszych badaniach. W tym miejscu w imieniu współorganizatora - Stowarzyszenia Terra Incognita bardzo chciałbym podziękować dyrektor COKiS w Cedyni Małgorzacie Karwan, że zapaliła się do zaproponowanej ponad rok temu konferencji i włączyła ją do swego projektu „Polsko-niemiecka codzienność dawniej i dziś - Cedynia 2012”, finansowanego ze środków Interreg IVA. Zwieńczeniem piątkowych rozważań o historii będzie koncert siedemnastowiecznej muzyki w cedyńskiej farze pt. „Między niebem a ziemią” w wykonaniu Consortium Sedinum. Kilka miesięcy temu grali w Chojnie i Czachowie. Koncert mógł dojść do skutku dzięki naszym hojnym sponsorom: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Drewex Sp. z o.o., Nadleśnictwom Chojna i Mieszkowice.
Rozm. i fot. Robert Ryss

piątek 22 czerwca (Klasztor Cedynia)
10:00-18:00 Polsko-niemiecka konferencja popularnonaukowa - „Cedynia i okolice na przestrzeni wieków”.
- Organizatorzy: Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”, Gmina Cedynia, Centrum Kultury i Sportu w Cedyni.
- Patronat merytoryczny: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.
10:00-10:10 Przywitanie uczestników: Małgorzata Karwan (dyrektor COKiS), Adam Zarzycki (burmistrz Cedyni), Paweł Migdalski (prezes „Terra Incognita”, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US), prof. dr hab. Adam Makowski (dyrektor IHiSM US)
10:10-11.50 - Sekcja pierwsza (prowadzenie prof. dr hab. Adam Makowski)
- dr hab. Stanisław Rosik (Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego) - Thietmar i bitwa pod Cedynią na nowo odczytane
- prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk (Instytut Historii UAM w Poznaniu) - Mieszko I w świetle niektórych nowszych badań
- dr Paweł Migdalski (IHiSM US) - Znaczenie bitwy pod Cedynią oraz okolic Cedyni w historiografii dwudziestolecia - międzywojennego
- dr Joachim Krüger (Instytut Historyczny Uniwersytetu Ernsta-Moritza Arndta w Greifswaldzie) - Duńsko-brandenburska rywalizacja w rejonie Odry w XIII i XIV w. – Waldemar II Zwycięski i Waldemar IV Atterdag
- dr Andrzej Piotrowski (Państwowy Instytut Geologiczny) - Geologiczna przeszłość Cedyni i okolic
11:50-12:20 - dyskusja
12:20-12:50 - przerwa kawowa
12.50-14.30 - Sekcja druga (prowadzenie dr hab. Stanisław Rosik)
- mgr Antoni Porzeziński (em. pracownik Muzeum Narodowego w Szczecinie) - Wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych przez Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w latach 1958-1959 i 1961 na stanowisku 1 w Cedyni (grodzisko)
- prof. dr hab. Edward Rymar (Pyrzyce, PWSZ Gorzów) - Cedynia jako ośrodek administracyjny (XII-XIII w.) i miejski (XIII-XVI w.)
- dr Christian Gahlbeck (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin) - Od posiadłości rycerzy rabusi do joannickiej komendy. Z historii Golic w średniowieczu
- dr Paweł Gut (Archiwum Państwowe w Szczecinie) - Z dziejów ustrojowych Cedyni w XVIII w.
- Joanna Kościelna (Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa US) - Cedynia w XVIII-wiecznej kronice Augustyna Kehrberga
14:30-14:50 - dyskusja
14:50-15:20 - Prezentacja książki Antoniego Porzezińskiego „Osadnictwo ziemi cedyńskiej VI/VII-XII w. Archeologiczne studium osadnicze”
15:20-16:20 - Przerwa obiadowa
16:20-18:00 - Sekcja trzecia (prowadzenie dr Paweł Migdalski)
- dr Reinhard Schmook (Oderlandmuseum Bad Freienwalde) - Cedynia między 1871 i 1933 r. Rozwój małego miasteczka pod przemożnym wpływem burmistrza Ernsta Eduarda Melchera
- mgr inż. Piotr Brzeziński (www.Pomorze1945.com), dr Andrzej Ossowski (Pomorski Uniwersytet Medyczny) - Przyczółek cedyński – luty-marzec 1945
- prof. dr hab. Adam Makowski (IHiSM US) - Cedynia - ofiara zimnej wojny
- mgr Agnieszka Wałek (Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski) - Przemiany substancji miejskiej w Cedyni po 1944 r.
17:40-18:00 - Dyskusja i podsumowanie obrad

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie. Jest dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa - Fundusz Małych Projektów INTERREG IVA

18:00-18.30 - Prezentacja książki prof. dr. hab. Edwarda Rymara „Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii” oraz rekonstrukcji średniowiecznego klasztoru cysterek w Cedyni, wykonanej przez Leszka Moszeja
18:45-19:45 - Historyczna Cedynia – spacer po mieście (Czesław Kroczak - emerytowany pracownik Muzeum Regionalnego w Cedyni)
20:00 - Koncert „Między niebem a ziemią. Muzyka wokalna i instrumentalna XVII wieku” - zespół Consortium Sedinum (kościół parafialny Narodzenia NMP w Cedyni). Partner koncertu: Fundacja Akademia Muzyki Dawnej


sobota 23 czerwca - 1040-letnia historia drogą do integracji
10:00 - Wystawa „Cedynia wielu kultur” w Muzeum Regionalnym
11:00 - Polsko-niemieckie warsztaty muzyki dawnej na instrumentach perkusyjnych - świetlica osiedlowa
Amfiteatr miejski w Cedyni:
12:00 - Konkurs plastyczny „X wiek widziany oczami polskiej i niemieckiej młodzieży”
16.30 - Koncert powarsztatowy muzyki dawnej na instrumentach perkusyjnych
17:00 - Program dla dzieci „Hulanki z czarownicami”
19.00 - Otwarcie Dni Cedyni 2012
19:30 - Blok koncertowy: kabaret OT.TO, Bethel, Tercet Egzotyczny, Milano, Aspekt - zabawa taneczna z dyskoteką


niedziela 24 czerwca - Góra Czcibora
Oficjalne obchody 1040. rocznicy bitwy pod Cedynią
9:00 - Poświęcenie wody 10:00 Msza święta - uroczystościom przewodniczy arcybiskup Andrzej Dzięga
11:30 - Przemówienia okolicznościowe burmistrza i gości, nadanie honorowego obywatelstwa zasłużonym dla gminy Cedynia
12:00 - CEDYŃSKIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ: polsko-niemieckie warsztaty i pokazy rzemiosła średniowiecznego, sokolnik, turnieje, potyczki, konkursy, gry i zabawy średniowieczne, zespół muzyki dawnej, koncert powarsztatowy muzyki dawnej na instrumentach perkusyjnych, rekonstrukcja bitwy pod Cedynią, konkurs na najbardziej wypasionego woja i najszykowniejszą białogłowę, stoisko mincerza

Imprezy towarzyszące: cross rowerowy o puchar przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni, wesołe miasteczko z Czech


do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska