Transodra Online
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 26 z dnia 26.06.2012

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Dni Cedyni
Kolejne pieniądze dla Swobnicy
Od parowozu do napędu nożnego
Absolutoria w gminach
Szwedzki król uczczony w Chojnie
Odważne dzieci z Bań
Policja łączy posterunki
Baku w Chojnie
Program Dni Mieszkowic
Znów Dni Chojny w Hanowerze
Dla turystów i mieszkańców
Sukcesy chojeńskich dzieci w Niemczech
Sport

Znów Dni Chojny w Hanowerze

W dniach 8-10 czerwca w hanowerskiej dzielnicy Wettbergen odbywały się kolejne Dni Chojny, organizowane przez działające tu Stowarzyszenie Wspierania Odbudowy Kościoła Mariackiego. Tworzą je dawni niemieccy mieszkańcy naszego miasta. Celem tych spotkań jest przybliżenie hanowerczykom historii Chojny i jej obecnej społeczności, a szczególnie zacieśnienie współpracy przy odbudowie kościoła Mariackiego. Jest to kontynuacja dzieła rozpoczętego przez zmarłego w 1997 r. inicjatora odbudowy - Günthera Kumkara z Hanoweru.

Biskup Horst Hirschler i Mariusz Hadrzyński
Spotkanie rozpoczęło się wykładem dr. Janusza Witta z Wrocławia (przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Krzyżowej i polskiej sekcji Towarzystwa Bonhoefferowskiego) o rozwoju współpracy między Polakami i Niemcami po II wojnie. Nazajutrz w miejscowości Loccum po średniowiecznym klasztorze pocysterskim, będącym obecnie siedzibą uczelni ewangelickich, oprowadzał biskup ewangelicki Horst Hirschler wraz z burmistrzem okręgu Hanower Andreasem Markurthem. Biskup Hirschler przybliżył szczegóły ewolucji sytuacji politycznej, która przyczyniła się do ocieplenia stosunków między naszymi krajami. Następnie goście zaproszeni zostali do siedziby znanego z nabożeństw ekumenicznych w Chojnie pastora Berta Schwarza, gdzie podziwiali najpiękniejsze ogrody w Loccum i poznali tradycję Dnia Otwartych Ogrodów. Wieczorem w katakumbach Wettbergen odbył się wieczór teatralny, podczas którego aktorzy Anja Koester i Gerd Zietlow czytali listy członka antyhitlerowskiej opozycji Helmuta Jamesa von Moltkego, pisane do żony z więzienia podczas oczekiwania na śmierć. Janusz Witt opowiadał o swym spotkaniu z Freyą von Moltke (wdową po Helmucie) i o Fundacji Krzyżowa, działającej w byłym majątku rodziny von Moltków koło Świdnicy.

Polskiej delegacji przewodniczył przedstawiciel burmistrza Chojny - naczelnik Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Mariusz Hadrzyński. Członkowie zarządu stowarzyszenia: Peter Helbich i Gerd Stoewer zwrócili uwagę na potrzebę współpracy z organizacjami pozarządowymi z Chojny w dziele odbudowy kościoła Mariackiego i rozwijania wokół niego działalności kulturalnej. Nawiązali do stowarzyszenia Terra Incognita, podkreślając nowe możliwości, jakie otwiera szansa wspólnej realizacji przedsięwzięć kulturalnych i historycznych w tym zabytkowym obiekcie. Na zakończenie wyświetlono film o Helmucie von Moltke oraz odtworzono wywiad z jego żoną. Całemu spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć naszego kościoła Mariackiego.
(d)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska