Transodra Online
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 26 z dnia 26.06.2012

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Dni Cedyni
Kolejne pieniądze dla Swobnicy
Od parowozu do napędu nożnego
Absolutoria w gminach
Szwedzki król uczczony w Chojnie
Odważne dzieci z Bań
Policja łączy posterunki
Baku w Chojnie
Program Dni Mieszkowic
Znów Dni Chojny w Hanowerze
Dla turystów i mieszkańców
Sukcesy chojeńskich dzieci w Niemczech
Sport

Kolejne pieniądze dla Swobnicy

Sejmik Województwa 19 czerwca przyznał gmina Banie 140 tys. zł dotacji na remont dachu skrzydła wschodniego zamku w Swobnicy. To najwyższe uchwalone tego dnia wsparcie dla zabytków. Z naszego powiatu 30 tys. zł otrzymało jeszcze stowarzyszenie „Dom z Sercem” na wymianę pokrycia dachowego nad wejściem głównym budynku dawnego uzdrowiska w Trzcińsku-Zdroju. Wnioski o dotacje wcześniej, 6 czerwca, przyjął Zarząd Województwa. Ogółem przyznano 700 tys. zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane w 22 zabytkach naszego województwa. - Główną przesłanką do podejmowania działań na rzecz ochrony dóbr kultury w naszym województwie, pomijając fakt, iż jest to nasz ustawowy obowiązek, jest uznanie sfery dziedzictwa kulturowego za podstawę rozwoju i upowszechniania kultury, a także za potencjał regionu, służący wzrostowi konkurencyjności regionu dla turystów, inwestorów i mieszkańców - powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Od roku 2008 sejmik przydziela dotacje celowe w trybie postępowania konkursowego. W ubiegłym roku na konserwację obiektów zabytkowych Zarząd Województwa przeznaczył pół miliona złotych. Dofinansowanie przyznano 30 wnioskodawcom.

Przypomnijmy, że w listopadzie gmina Banie przejęła niszczejący średniowieczny zamek joannitów w Swobnicy od prywatnego właściciela belgijskiego, który nie dbał o ten piękny zabytek. W tym roku dzięki 610 tys. zł dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęto remont dachu. Ale dalsze prace wymagają jeszcze ogromnych nakładów.
(rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska