Dzisiaj jest poniedziałek, 03 sierpnia 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 40 z dnia 02.10.2012

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Jak podzielić 22 miliony?
Pociągiem do Godkowa 120 km na godzinę
Samorządy na półmetku
Kontrowersyjny plan
Pszczela debata
Osierocone cmentarze i karpacka melancholia
Teatr dla dużych i małych
Rosja po mojemu
Klezmerzy w Moryniu
Wschodnie klimaty (5)
O świat bez przemocy
Sport

Jak podzielić 22 miliony?

Jak już informowaliśmy, władze Chojny 25 września podpisały z firmą Apexim umowę sprzedaży za 22 mln zł działki o powierzchni 1 hektara w Krajniku Dolnym, koło przygranicznego targowiska. Przypomnijmy, że przedstawiciel Apeximu, mimo że jako jedyny zgłosił się w lipcu do przetargu, przebił cenę wyjściową przeszło dwukrotnie. Skutecznie zablokował w ten sposób dzierżawcę tego terenu - firmę Setpol, która mając prawo pierwokupu, musiałaby zapłacić wylicytowaną przez konkurenta cenę. Nie zdecydowała się na to, w związku z czym gmina zawarła transakcję z Apeximem. Właściciel Setpolu Stefan Tarnowski próbuje podważyć legalność przetargu, ale pierwsze rozstrzygnięcia sądowe są dla niego niekorzystne. Złożył odwołanie, ale według burmistrza Adama Fedorowicza, jego szanse są nikłe.
W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych Setpol na tej dzierżawionej od gminy działce wybudował bardzo dochodową stację paliw. Umowa kończy się w lutym 2015 roku, ale teraz Setpol dzierżawić będzie grunt już nie od gminy, lecz od Apeximu. Jest to firma także działająca w branży paliwowej, ma m.in. dwie stacje w przygranicznym Osinowie Dolnym i na drodze z Chojny do Krajnika (przy skręcie do Krzymowa).

Kwota 22 mln zł już wpłynęła na konto urzędu. Dla zadłużonej na zbliżoną kwotę gminy to ogromny zastrzyk finansowy, stanowiący ponad 60 procent ubiegłorocznych dochodów. Podczas sesji Rady Miejskiej 28 września podjęto już pierwsze decyzje co do przeznaczenia tych pieniędzy. Radni zaakceptowali koncepcję burmistrza, by w pierwszej kolejności spłacić 5,909 mln zł komercyjnych kredytów, obłożonych najwyższymi odsetkami. Kolejne 1,9 mln przeznaczono na wykup gminnych obligacji. 9 mln idzie na razie na wysoko oprocentowane lokaty, a potem na inwestycje. - Te środki nadają się świetnie na wkłady własne gminy w projektach unijnych - stwierdził burmistrz. Przedstawił też do dyskusji kilkunastopunktową listę planowanych w najbliższych latach priorytetowych inwestycji. Na pierwszym miejscu jest hala sportowo-widowiskowa przy gimnazjum (burmistrz uzasadnił, że wielu mieszkańców dopomina się o taki obiekt), potem rewitalizacja wielkiego budynku po Straży Granicznej (gmina kupiła go kilka lat temu, by przenieść tam Urząd Miejski i różne swe instytucje, ale do tej pory nie miała pieniędzy na remont). Na wysokim miejscu jest rewitalizacja murów obronnych, bram i baszt (A. Fedorowicz zapowiedział złożenie ponownego wniosku o unijne dofinansowanie z tzw. funduszy norweskich; poprzednio Chojnie zabrakło kilku punktów). Na liście ewentualnych inwestycji jest także m.in. nowy obiekt na usługi medyczne, basen w obecnej sali gimnastycznej gimnazjum, boisko przy Szkole Podstawowej, kąpieliska w Jeleninie, Stokach i Naroście, dokończenie świetlic wiejskich oraz remonty dróg gminnych i udział w finansowaniu modernizacji dróg powiatowych. Gmina podpisała właśnie porozumienie z powiatem na dofinansowanie remontu ul. Słowiańskiej, a potem Jagiellońskiej. Przy okazji powstałaby szansa na podłączenie do oczyszczalni ścieków znacznych obszarów miasta, w tym Barnkowa.

Co do konkretów, to na piątkowej sesji przeznaczono 370 tys. na gminne drogi, w tym m.in. na drogę Lotnisko - Kaliska - Godków, przebudowę zjazdu w kierunku Odry w Zatoni Dolnej oraz na aktualizację dokumentacji odkładanego od lat remontu ul. Zielonej w Chojnie i na roboty uzupełniające na nowym łączniku przy przedszkolu (między ul. Wilsona a Bogusława). 30 tys. pójdzie na chodnik na cmentarzu w Nawodnej, 100 tys. na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego. Skorygowano też plan wydatków na oświatę, dodając aż blisko 1,5 mln zł (głównie na wynagrodzenia nauczycieli). Dokładanie coraz większych wielomilionowych kwot do oświaty przy malejącej subwencji rządowej rujnuje budżety wielu gmin w całej Polsce (do sprawy tej wkrótce wrócimy).

Przypomnijmy, że dochody Chojny zwiększą się też poważnie dzięki wydzierżawieniu na 27 lat 79 hektarów na Lotnisku z przeznaczeniem na elektrownię słoneczną. Przetarg 20 września wygrała firma Agrarservis z Jeleniej Góry, oferując 984 tys. zł netto czynszu dzierżawnego rocznie (cena wywoławcza wynosiła 636 tys.). Dodatkowe 500 tys. wpływać będzie z tytułu podatku. Drugim oferentem była firma Si Power, która jako pierwsza była zainteresowana inwestowaniem w energię słoneczną w Chojnie.

Od stycznia do końca czerwca Chojna wykonała zaplanowane na bieżący rok dochody w 41,87 proc. (19,846 mln zł), a wydatki w 42,15 proc. (20,835 mln). W pierwszym półroczu zaciągnięto kolejny kredyt na 1,330 mln zł na sfinansowanie deficytu, a spłacono 404 tys. zł kredytów i zobowiązań.
Robert Ryss

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska