Dzisiaj jest czwartek, 01 października 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 46 z dnia 13.11.2012

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Ogień niszczy i... obnaża
Setpol podważa umowę sprzedaży działki
W kapitule Nagrody Obywatelskiej
Radość z Bocianami
Podatki w gminach
Rocznik - odsłona czwarta
Jeleńskie strefą ciszy
Urząd w Widuchowej do remontu
Sport

Podatki w gminach

Chojna
Gmina Chojna uchwaliła podatki lokalne na przyszły rok. Jest już tradycją (nie tylko w tej gminie), że największe emocje wzbudza podatek rolny. GUS wyliczył średnią cenę skupu żyta za trzy pierwsze kwartały 2012 r. i wynosi ona 75,86 zł za kwintal. Jest to podstawa do ustalania podatku rolnego, ale gminy mają prawo ją obniżyć, z czego często korzystają. Ostatnio jednak coraz wyraźniej słychać głosy skarbników gmin, że takie obniżki mają dotkliwe skutki dla samorządowych budżetów, bo nie tylko zmniejszają wpływy z podatku, ale powodują obniżenie subwencji rządowej, która wyliczana jest przy założeniu, że gminy przyjmują stawki podawane centralnie.
W projekcie uchwały burmistrz Chojny Adam Fedorowicz zaproponował obniżyć stawkę do 65 zł, ale na sesji 8 listopada poszedł jeszcze dalej: 63 zł. Jednak przelicytował go radny Rafał Skrzypek, uważając, że podatek powinno się podnieść tylko o stopień rocznej inflacji (ok. 4 proc.). - Zaraz będzie pan znów narzekał, że budżet jest nierozwojowy - skrytykował go Wojciech Skrzypczyk. Z kolei Janusz Babiarz przypomniał, że Regionalna Izba Obrachunkowa wytknęła Chojnie, iż poprzednie obniżenie podatków spowodowało uszczuplenie budżetu gminy o 2,3 mln zł, nie licząc strat wskutek mniejszej subwencji. Jednak komisja oświaty oficjalnie zgłosiła stawkę 58 zł. Poparło ją 5 radnych, ale 8 było przeciw, więc nie przeszła. Za uchwałą z wersją burmistrza (63 zł) głosowało 7 radnych przy 5 przeciwnych (1 wstrzymujący).

Mniej było sporów przy podatku od nieruchomości. Oto stawki zaproponowane przez burmistrza:
- od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 0,55 zł (teraz jest 0,51, a w 2013 nie może być wyższa niż 0,73)
- od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 20,00 zł (jest 17,94, maks. w 2013 r. 22,82)
- od 1 m kw. powierzchni gruntów pod działalność gospodarczą 0,75 zł (jest 0,69, maks. w 2013 r. 0,88)

Odwrotnie niż z podatkiem rolnym, część radnych, a konkretnie komisja komunalna, zaproponowała podwyższenie paru przedstawionych w uchwale stawek. Od budynków pod działalność gospodarczą miałoby być nie 20, ale 22 zł, a od gruntów pod taką działalność nie 0,75, lecz 0,88 zł. Ostro zareagował na to radny Piotr Mróz. Oświadczył, że będzie przeciw tym poprawkom, bo przecież gmina chce przyciągać inwestorów, a poza tym jest kryzys. - To kuriozalnie wysokie stawki - powiedział. Jego opinię podzieliła większość radnych: 8 odrzuciło poprawki, a poparło tylko 3. Cała uchwała przeszła 9 głosami, nikt nie był przeciw, a 4 radnych wstrzymało się. (rr)


Banie
Radni w Baniach uchwalili 6 listopada podatki i opłaty lokalne na 2013 rok. Przy ustalaniu niektórych stawek nie było jednomyślności. W rezultacie najważniejsze podatki przeszły przewagą tylko jednego głosu. Do pierwszej próby sił doszło przy ustalaniu stawki za budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Propozycja wójt Teresy Sadowskiej, aby podnieść podatek o 4-procentowy stopień inflacji spotkała się z kontrpropozycją Andrzeja Kejsa pozostawienia stawki tegorocznej, czyli 18,24 zł za m kw. Za tym wnioskiem opowiedziało się 6 radnych przy 6 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się. Tak więc poprawka nie uzyskała wymaganej większości. Natomiast taryfa zgłoszona przez T. Sadowską (18,96 zł) przeszła 6 głosami przy 5 przeciwnych i 2 wstrzymujących. Pozostałe stawki podatku od nieruchomości nie wzbudziły kontrowersji. Za budynki mieszkalne ustalono kwotę 0,73 zł za m kw., a za grunty pod działalność gospodarczą 0,88 zł.

Można się było spodziewać, że zwyczajowo stawka podatku rolnego też nie przejdzie bezboleśnie. Wójt Sadowska zaproponowała obniżenie stawki przeliczeniowej z 75,86 zł do 65 zł. Większą obniżkę - do 55 zł zaproponował Zbigniew Madejczyk. Radny Grzegorz Dobrowolski zaapelował, aby zatwierdzić propozycję wójta, mając na względzie dobro całej wspólnoty samorządowej. Dowodził, iż gmina bardzo potrzebuje funduszy na inwestycje i nie można uszczuplać jej dochodów. Gdy doszło do głosowania, powtórzyła się sytuacja z podatkiem od nieruchomości. Propozycja Madejczyka upadła, a projekt Sadowskiej przeszedł jednym głosem.

Radni postanowili też wrócić do zaniechanego niegdyś podatku od psów. To opłata, którą nie wszystkie gminy ustalają ze względu na trudną ściągalność i w rezultacie małą opłacalność. W Baniach jednogłośnie uchwalono, że podatek ten wynosić będzie 40 zł rocznie z pewnymi wyłączeniami, np. zwolniono gospodarstwa rolne za dwa psy. Przy okazji przedyskutowano szerzej psie problemy (bezpańskie zwierzaki, nieszczepione, czy wprowadzać czipy itp.). Konkretów jednak nie ustalono.


Widuchowa
Często ostatnio piszemy, że wiele gmin jest w niezbyt korzystnej sytuacji finansowej, bo wyczerpało swe rezerwy i możliwości, angażując pieniądze w projekty unijne. Obecnie niektórym brakuje już na własne wkłady i zanosi się na to, iż fundusze pomocowe nie zostaną w pełni wykorzystane. Tak jest w naszym województwie np. ze schetynówkami (funduszem na przebudowę lokalnych dróg), na które wpłynęło mniej wniosków niż jest pieniędzy do podziału. Gminy ratują budżety poprzez większy fiskalizm.
Jedną z nich jest Widuchowa, gdzie podczas sesji 8 listopada uchwalono przyszłoroczne podatki lokalne. Wzrosły one w granicach 4-10 proc. Opozycja zachowała się racjonalnie i nie nalegała na obniżenie stawek, znając sytuację finansową i mając na względzie przyszłoroczny budżet. Przy ustalaniu podatku od nieruchomości 9 radnych poparło propozycje przedstawione przez wójta, przy 4 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się. Podatek rolny przegłosowano jedynie przy 1 głosie sprzeciwu, a podatek od środków transportowych jednogłośnie. Oto najważniejsze stawki podatkowe:
* Od budynków mieszkalnych - 0,71 zł za 1 m kw. powierzchni użytkowej
* Od gruntów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza - 0,78 zł za 1 m kw.
* Od budynków związanych z działalnością gospodarczą - 20,25 zł za 1 m kw.
* Podatek rolny - wg stawki przeliczeniowej 65 zł za kwintal żyta.

Wójt Michał Lidwin, nawiązując do niedawno zorganizowanego w Warszawie kongresu samorządowców w sprawie oświaty, powiedział, że sytuacja na styku ministerstwo – gmina jest dramatyczna i alarmująca. - Widuchowa ma model oświatowy bliski ideału (chodzi o ilość placówek, oddziałów), a dołożyła w tym roku do subwencji oświatowej 35 proc., co w przeliczeniu na złotówki wynosi 1,65 mln - podkreślił. Dodał, iż jest to kwota nieuwzględniająca inwestycji. Wójt zaznaczył, że taki system finansowania oświaty rujnuje finanse samorządów i wymaga pilnych zmian. (tw)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska