Dzisiaj jest niedziela, 29 listopada 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 51-52 z dnia 18.12.2012

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Życzenia
Pierwszy krok zrobiony
Kolejne miliony dla wsi
Mieszkowice korzystają z naszego członkostwa w Unii
Niecodzienne odkrycie
Dziki kryzys
Polsko-niemiecka Wigilia
Miecze Europy
Czciciele ojca Pio
Album na prezent
Sanctus z nową płytą
Fakultet z golfa
Sport

Pierwszy krok zrobiony

Na spotkaniu 17 grudnia w sprawie ratowania zabytkowych murów miejskich Chojny burmistrz Adam Fedorowicz potwierdził, że w projekcie przyszłorocznego budżetu gminy zarezerwowano na ten cel 100 tys. zł. W tej chwili firma Konsart (zajmująca się konserwacją zabytków) przygotowuje harmonogram, z którego będzie wynikać, na co w pierwszej kolejności pójdą te pieniądze. Przedstawiono aktualne wytyczne wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Rozsypująca się Brama Świecka
W spotkaniu uczestniczyły wszystkie najważniejsze osoby z władz gminy: obaj burmistrzowie, przewodniczący Rady Miejskiej, sekretarz gminy, urzędnicy, wielu radnych. Nie było sporu, czy mury należy w ogóle odbudowywać. Podkreślano, że to spotkanie jest pierwszym od wielu lat krokiem w stronę ratowania tego cennego zabytku, na który składają się też piękne baszty i bramy. Postępujące zniszczenia wskutek braku konserwacji widoczne są także na nich, w tym i na na dumie Chojny - uchodzącej za najpiękniejszą w swoim rodzaju w Polsce gotyckiej Bramie Świeckiej. Ona też się rozsypuje!
Świeże zniszczenia murów
W następnym numerze przedstawimy więcej szczegółów o spotkaniu.

Budżet gminy na 2013 rok zostanie uchwalony 28 grudnia. Planowane dochody wynoszą 46,846 mln zł, a wydatki 50,231 mln.

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska