Dzisiaj jest poniedziałek, 28 września 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 03 z dnia 15.01.2013

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Wielka Orkiestra dla dzieci i seniorów
Czy będzie mniej gmin i powiatów?
Ile zostało z 22 milionów?
6 milionów zainwestują w Mieszkowicach
W Cedyni ostrożnie
Zdarzyło się w roku 2012
Z nadzieją w przyszłość!
Sylwestrowe elfy
A diabły w karty rżną
Świetny rok Hermesa

6 milionów zainwestują w Mieszkowicach

Dwa tygodnie temu pisaliśmy o uchwaleniu rekordowo dużego budżetu w Mieszkowicach. Dziś więcej szczegółów o sytuacji finansowej gminy i zamierzeniach inwestycyjnych.

Mieszkowice jako jedna z nielicznych gmin mają komfortową sytuację, bo przy niewielkim zadłużeniu mogą pozwolić sobie na realizację unijnych projektów, nie troszcząc się zbytnio o własny wkład. Oszacowano, iż na koniec tego roku dług całkowity (bez odliczeń zwrotów z dofinansowanych projektów) zamknie się kwotą 6,4 mln złotych, a gdy uwzględni się odliczenia, to spadnie do około 2,5 mln, a więc do niecałych 9 proc. rocznych dochodów. Gdy więc nadarzy się okazja, to można bez obaw podjąć kolejne inwestycje. Burmistrz Andrzej Salwa już na sesji budżetowej poinformował, że taka okazja się pojawiła, bo niedawno złożono wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i został on przyjęty do realizacji. Chodzi o budowę kanalizacji sanitarnej w Starych Łysogórkach. Jej koszt to 1,2 mln zł, a gmina dostanie 740 tys. dofinansowania. Największą tegoroczną inwestycją będzie także przedsięwzięcie kanalizacyjne. Zaplanowana budowa kanalizacji sanitarnej w Zielinie i Czelinie oraz drugi etap rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach pochłonie około 3,4 mln zł. Burmistrz zapowiedział też, że rozpocznie się w tym roku budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice – Wierzchlas, i to bez względu na to, czy gmina dostanie dofinansowanie. Koszt tego zadania przekracza nieco 1 mln zł. Jest już również gotowy projekt następnej ścieżki: Mieszkowice – Gozdowice, a w przyszłości planuje się także z Mieszkowic do Zielina.

Fragment starych murów miejskich w Mieszkowicach
Kontynuowana będzie rewitalizacja starych kamienic w mieście. W tym roku przeznaczono na dwie kamienice 367 tys. złotych. Na konserwację i odtworzenie ubytków w murach miejskich zaplanowano prawie 700 tys. złotych, licząc na rządowe wsparcie. Gdyby go nie otrzymano, będą wykonane niezbędne prace zabezpieczające. Trwa remont budynku muzeum w Gozdowicach (koszt ponad 350 tys.) i ma być zakończony do kwietniowych uroczystości.
Z innych przedsięwzięć należy wymienić: remont świetlicy w Starych Łysogórkach (280 tys.), dróg osiedlowych i chodników w mieście (155 tys.), remonty cząstkowe dróg gminnych (60 tys.), promu w Gozdowicach (90 tys.), budynków komunalnych (200 tys.), adaptację budynku po Straży Granicznej w Czelinie na mieszkania (180 tys.), prace projektowe, plany zagospodarowania (ok. 90 tys.). Oczywiście jest wiele innych drobnych prac i remontów, szczególnie w placówkach oświatowych.
W sumie Mieszkowice wydadzą na inwestycje około 6 mln złotych, tj. ponad 20 proc. rocznego dochodu.
(tw)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska