Dzisiaj jest poniedziałek, 28 września 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 03 z dnia 15.01.2013

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Wielka Orkiestra dla dzieci i seniorów
Czy będzie mniej gmin i powiatów?
Ile zostało z 22 milionów?
6 milionów zainwestują w Mieszkowicach
W Cedyni ostrożnie
Zdarzyło się w roku 2012
Z nadzieją w przyszłość!
Sylwestrowe elfy
A diabły w karty rżną
Świetny rok Hermesa

W Cedyni ostrożnie

Pod koniec grudnia, podobnie jak w innych gminach, cedyńscy radni uchwalili budżet na 2013 rok. Ostrożnie zaplanowano dochody, bo na kwotę 15,68 mln złotych, czyli o około 250 tys. mniej niż w planie sprzed roku. Natomiast wydatki będą większe o około 3,2 mln i mają wynieść 17,63 mln. Jest to więc budżet ze sporym deficytem, wynoszącym 1,75 mln zł. Pokryty zostanie z kredytu.

Takiego planu finansowego nie poparli wszyscy radni. Czwórka z nich: Czesława Borgul, Krzysztof Nowak, Marcin Paluch i Kazimierz Wolski byli przeciw, motywując, iż nie uwzględniono większości wniosków, zgłaszanych do projektu budżetu przez opozycję.

Co cedyńskie władze planują wykonać w bieżącym roku? Na wszystkie zadania inwestycyjne przeznaczono 3,28 mln złotych, licząc, iż ponad połowa zostanie pokryta z unijnego dofinansowania. Oto ważniejsze przedsięwzięcia:
- Opracowanie dokumentacji i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (1,6 mln złotych). Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- Z tego samego programu dofinansowanie zagospodarowania terenu w centrum Cedyni (podniesienie estetyki, infrastruktura rekreacyjna) – około 800 tys. zł.
- Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Orzechowie – 665 tys. zł.
- Wykonanie elewacji i docieplenie budynku świetlicy w Starym Kostrzynku – 53 tys. zł.
- Wykonanie tablic informacyjnych i ogłoszeniowych na terenie gminy – 59 tys. zł.
- Dokończenie przebudowy świetlicy w Starej Rudnicy – 34 tys. zł.
(tw)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska