Dzisiaj jest poniedziałek, 28 września 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 03 z dnia 15.01.2013

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Wielka Orkiestra dla dzieci i seniorów
Czy będzie mniej gmin i powiatów?
Ile zostało z 22 milionów?
6 milionów zainwestują w Mieszkowicach
W Cedyni ostrożnie
Zdarzyło się w roku 2012
Z nadzieją w przyszłość!
Sylwestrowe elfy
A diabły w karty rżną
Świetny rok Hermesa

Z nadzieją w przyszłość!

Podsumowanie akcji „Na ratunek cennym zabytkom”

Kościółek w Czachowie
Przeprowadzona przez Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita z Chojny w 2012 r. druga edycja akcji „Na ratunek cennym zabytkom” dobiegła końca. Jej celem była zbiórka pieniędzy na renowację wieży kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Czachowie oraz restauracji znajdujących się w nim resztek XVIII-wiecznych organów Joachima Wagnera. Akcja była prowadzona na podstawie zezwoleń burmistrza Cedyni i starosty powiatu gryfińskiego na terenie gminy Cedynia od 22 czerwca, zaś na terenie całego powiatu od 1 września do 20 grudnia. Pieniądze w kwocie 1895,00 zł, zebrane dzięki sprzedaży pamiątkowych cegiełek oraz wpłat na konto stowarzyszenia, zostały przekazane 28 grudnia w dotacji celowej przez zarząd stowarzyszenia przedstawicielowi parafii - księdzu Zbigniewowi Stachnikowi.
Ks. Stachnik z aktem przekazania zebranych pieniędzy
Jak ustalono z proboszczem, zebrane fundusze zostaną przeznaczone na przygotowanie projektu generalnego remontu obiektu oraz potrzebnej dokumentacji. Kwota nie jest oszałamiająca, biorąc pod uwagę wielkość akcji, przede wszystkim podczas dwóch koncertów, podczas których ją prowadzono: w Cedyni (22 czerwca pt. „Między niebem a ziemią”) i w Czachowie (21 września pt. „Hortus Musicus”). Koncerty zorganizowano dzięki sponsorom: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, kawiarnia-restauracja Capri w Chojnie, Drewex Mieszkowice, Nadleśnictwo Chojna, Nadleśnictwo Mieszkowice, a także prywatnym darowiznom. Jednak, co należy podkreślić, osiągnięto drugi, chyba ważniejszy cel akcji, polegający na propagowaniu wiedzy o wartości tego unikatowego obiektu oraz rozprzestrzenieniu idei ratowania zabytków i rozbudzaniu odpowiedzialności za dziedzictwo minionych epok. Jak się okazało, sprawa stanu kościoła została na tyle upubliczniona, że do drzwi parafii zapukały osoby chcące kompleksowo wspomóc odbudowę świątyni. Swoją nieocenioną pomoc zaoferował przede wszystkim współpracujący z zarządem stowarzyszenia proboszcz z pobliskiego Morynia – ks. Marian Augustyn. Jest osobą, która przetarła szlak w zdobywaniu pieniędzy na ratowanie swojego cennego, późnoromańskiego kościoła. Pozyskane przez niego środki, m.in. z Ministerstwa Kultury, pozwoliły wykonać generalny remont kościoła. To dzięki niemu do Czachowa zawitali znani przyjaciele zabytków: Kazimiera Kalita-Skwirzyńska i jej mąż Czesław Skwirzyński, którzy także zaoferowali pomoc w przygotowaniu dokumentacji i poszukiwaniach dalszych dróg pozyskania funduszy. Bardzo cieszy nas to, że dzięki nam akcja nabrała tempa, które pozwala patrzeć w przyszłość czachowskiej świątyni z optymizmem.

To wszystko oczywiście nie zwalnia nas z obowiązku dalszego dbania nie tylko o ten zabytek (stąd też m.in. nasze wsparcie akcji ratowania murów w Chojnie). Ten dobry zwiastun nie oznacza również końca akcji Terra Incognita w Czachowie. Będziemy nadal wspierali tamtejszą świątynię, m.in. przez pomoc w pisaniu wniosków projektowych czy zbieranie dokumentacji historycznej, a przede wszystkim edukowanie i rozsławianie tego jednego z najcenniejszych zabytków Pomorza. Jeśli dopiszą sponsorzy, chcielibyśmy zorganizować następne koncerty w tym obiekcie i połączyć je z kolejną edycją akcji „Na ratunek cennym zabytkom”. Dodajmy, że w końcu pierwszego kwartału 2013 r. nakładem stowarzyszenia ukaże się bogato ilustrowana praca, poświęcona średniowiecznemu Czachowowi i jego świątyni. Współautorem będzie wybitny znawca dawnych dziejów tego regionu prof. Edward Rymar.
Paweł Migdalski
(autor jest prezesem stowarzyszenia Terra Incognita)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska